Logo 2
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_50_forum1.jpgb_250_100_16777215_00_images_2014_50_forum2.jpgW poprzednim artykule pisałem o Forum Organizacji Pozarządowych – teraz o kolejnej inicjatywie burmistrza Chrobaka związanej z praktyką dialogu społecznego, a mianowicie Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn, które odbyło się we wtorek, 27 stycznia, w Sali im. S. Jordana w ratuszu. Pełna sala i konieczność donoszenia krzeseł, świadczy o tym, że spotkanie Burmistrza Gminy z przedsiębiorcami było bardzo oczekiwane. – Szanowni Przedsiębiorcy. Mam pełną świadomość, że dzięki Waszej działalności na polu biznesu do kasy państwa i gminy wpływają podatki. Od tego, czy będzie łatwiej prowadzić biznes czy trudniej, zależy nie tylko pomyślność ludzi biznesu, ale całej społeczności – powiedział Dawid Chrobak witając przybyłych, deklarując - będę starał się, aby jeśli to będzie ode mnie i Urzędu zależało, pomagać w likwidowaniu barier, jakie musicie pokonywać na swojej drodze.

Gościem Forum był Wojciech Skruch – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który zaprezentował możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 20.

b_250_100_16777215_00_images_2014_50_Forum_4.JPGPodobnie jak w przypadku dzień wcześniej odbywającego się Forum, Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak przedstawił zasady i możliwości wdrażanego w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie programu elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. W merytorycznej, prowadzonej na wysokim poziomie dyskusji, przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność rozbudowy infrastruktury komunalnej, mówili o utrudnieniach związanych z prowadzoną działalnością. Zwrócono uwagę na przykład na fakt, że na „świeżo” wyremontowanej drodze wojewódzkiej na mostach (też po remoncie), na  odcinku z Zakliczyna do Gromnika ograniczono nośność tych mostów do 15 ton. Maciej Gofron i Janusz Flakowicz pytali Burmistrza o pb_250_100_16777215_00_images_2014_50_forum3.jpglany rewitalizacji rynku i przyszłości handlu na płycie Rynku. – Rynek będzie rewitalizowany, ale nie wyrzucę handlu z Rynku, bo jarmark w Zakliczynie to wiekowa tradycja, którą należy szanować – odpowiedział Dawid Chrobak. Roman Skalski zwrócił uwagę na aspekt patriotyzmu lokalnego w ekonomii – gdyby mieszkańcy gminy Zakliczyn zaopatrywali się w produkty wytworzone tutaj na miejscu, np. w naszych piekarniach, młynie czy kaszarni, to nasi producenci nie musieliby szukać zbytu dalej. Lokalny rynek zbytu byłby mocniejszy i nastawiony na rozwój, co w efekcie korzystne byłoby dla wszystkich mieszkańców. Jako przykład Roman Skalski podał walutę lokalną wymyśloną przez jedno ze szwajcarskich miast w XIII wieku, dzięki wprowadzeniu której, gospodarka tego miasta i zasobność mieszkańców na tle sąsiadów rozkwitła.  Zdzisław Jarosz poruszył kilka spraw, ale rozpoczął od tego, że jest pod wrażeniem odważnej decyzji Burmistrza i Rady o obniżeniu podatków.  – To jest bez precedensu, co obserwuję w ostatnich tygodniach i patrząc na liczbę tych, którzy dziś pojawili się na spotkaniu  – mówił Zdzisław Jarosz – będę pod wielkim wrażeniem, jeśli dojdzie do wyboru Zarządu Forum Przedsiębiorców.  W swojej wypowiedzi Zdzisław Jarosz poruszył kwestię przyjaznego dla obywatela i przedsiębiorcy Urzędu. Chodzi o to, mówił Jarosz, aby komunikacja pomiędzy obywatelem, a urzędem była sprawna i płynna i obustronna, to znaczy, żeby nie tylko obywatel pisał do Gminy, ale aby Gmina odpowiadała na pytania, wnioski czy pisma skierowane do niej, by dotrzymywano zasad określonych choćby w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Dobrze byłoby, aby również radni Rady Miejskiej otworzyli swoje skrzynki e-mail i udostępnili numery telefonów dla swoich wyborców. Jarosz mówił także o tym, że wiele samorządów, które zdecydowały się na budżety obywatelskie, świetnie na tym wyszły, bo budżet obywatelski to taki model, gdzie obywatel ma największy wpływ na rozwój. Na zakończenie Zdzisław Jarosz zapytał ilu przedsiębiorców skorzystało z programu pomocy uchwalonej swego czasu w specjalnej uchwale przez Radę Miejską. Było to pytanie retoryczne, bo mówca dodał zaraz, że według niego było to działanie pozorowane. O tym, że żaden przedsiębiorca nie skorzystał z zapisu tej uchwały, potwierdził sekretarz Gminy Janusz Krzyżak. Na zakończenie I Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn został wybrany Zarząd spośród zgłoszonych przez obecnych na spotkaniu przedsiębiorców. Prezesem Forum został Roman Skalski, wiceprezesami; Zdzisław Jarosz i Marek Soból, sekretarzem Maciej Gofron. Skład Zarządu uzupełniają ponadto; Anna Różak, Henryk Migdał oraz Jacek Słowiński.

Relację filmową z Forum, którą  przygotowała Tarnowska. TV można zobaczyć tutaj: http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/4854,i-forum-przedsiebiorcow-gminy-zakliczyn.html         

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.