Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_2015_3_s_z_m_s.JPG17 lutego w biurze Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury w b_250_100_16777215_00_images_2015_3_s_z_m_s_2.JPGZakliczynie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn, na które zaproszenie przyjął wicemarszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys. Oprócz marszałka prezes Forum Roman Skalski zaprosił na spotkanie burmistrza Dawida Chrobaka, przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie Annę Moj oraz radnych Rady Powiatu Tarnowskiego; Irenę Kusion, Adama Czaplaka i Kazimierza Kormana. Zarząd Forum oprócz prezesa Romana Skalskiego reprezentowali wiceprezes Marek Soból, sekretarz Maciej Gofron oraz Anna Różak i Jacek Słowiński.

Po wstępie, czyli powitaniu gościa przez Burmistrza i Prezesa oraz wzajemnej prezentacji wicemarszałek Stanisław Sorys przedstawił założenia dotyczące wsparcia unijnego dla Małopolski w perspektywie budżetowej 2014 – 2020. To będzie ostatnie tak duże wsparcie finansowe dla regionów Polski i trzeba je jak najlepiej wykorzystać – mówił Stanisław Sorys – trzeba wiedzieć, że tak wielkie środki Unia kieruje tam, gdzie wartość PKB regionu jest niższa b_250_100_16777215_00_images_2015_3_s_z_ms_1.JPGniż 75% uśrednionego PKB dla całej Unii, a tymczasem region Mazowsza zbliżą się już do tej granicy – to jedna z przyczyn, ale nie jedyna – zastrzegł Marszałek. Dla Małopolan ważną informacją jest to, że na początku lutego w Brukseli został podpisany kontrakt dla Małopolski, w którym 2 miliardy 200 mln euro zostanie przeznaczone na twarde, czyli inwestycyjne projekty.  Dzisiaj istotne jest również to, że jeszcze obecnie dysponujemy środkami z poprzedniej perspektywy 2007 – 2013. Jako przykład Stanisław Sorys podał przyjętą właśnie uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego (przyjęta w dniu 19.02.2015 na posiedzeniu Zarządu Województwa – p. K.D.) w sprawie ogłoszenia konkursu i naboru wniosków ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Gospodarka regionalnej szansy” przeznaczonego dla średnich przedsiębiorstw, gdzie minimalna kwota wsparcia projektu to 200 tys. zł a maksymalna 2 mln zł. Dla firm z powiatów tarnowskiego i brzeskiego udział finansowania MRPO w wydatkach kwalifikowanych wynosi 35% i jest np. o 5% wyższy niż dla powiatów krakowskiego czy bocheńskiego. Województwu Małopolskiemu zostały jeszcze środki z programu tworzenia stref ekonomicznych – pieniądze z tego programu będą przesunięte m.in. na modernizację dróg. Większość wystąpienia Stanisław Sorys poświęcił nowej perspektywie i priorytetom zawartym w strategii Małopolski, zwracając przy tym uwagę na naszą specyfikę, lokalne uwarunkowania, trendy w gospodarce globalnej i realizacji zachodzących pomiędzy biznesem i szeroko rozumianą edukacją zorientowaną (lub nie zorientowaną) w stronę gospodarki. Jako przykład Sorys podawał relacje pomiędzy szkolnictwem zawodowym i ośrodkami naukowymi w Niemczech, gdzie szkolnictwo zawodowe ściśle współpracuje z izbami przemysłu, rzemieślniczymi, itp. dzięki czemu kształcenie odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu rynku. W niemieckich realiach uczelnianych tylko 20% to kadra uczelni, a reszta pracuje na projektach grantowych i dla gospodarki. U nas naukowcy twierdzą , że mają gotowe projekty, tylko zachodzi pytanie, czemu z tych projektów nie korzysta gospodarka. Sorys przekonywał, że aby skutecznie kusić inwestorów, gmina musi mieć plan zagospodarowania przestrzennego i tereny inwestycyjne, przy czym oferta 2 hektarowa, to nie jest atrakcyjna oferta. Jako przykład podał Strefę  Aktywności Gospodarczej w Zatorze, gdzie jest w ofercie teren o powierzchni 80 ha, a samorząd czyni starania, aby tamtejszą SAG powiększyć o kolejne 100 ha. Mówiąc o zmianach w dyspozycji środków w nowej perspektywie gość wskazał, że to nie Wojewódzki Urząd Pracy, ale Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie prowadzić nabory na rozwój przedsiębiorczości. Podczas trwającego ponad 3 godziny spotkania poruszono szereg problemów z którymi z jednej strony mierzyć się muszą mikro przedsiębiorcy tacy, jacy są w większości w gminie Zakliczyn, a z drugiej strony jakie rygory musi spełniać administracja samorządowa i dysponent środków unijnych, by można je było skutecznie spożytkować i nie wracać do Brukseli. Trudno w krótkiej relacji pisać o szczegółach (z pewnością Zarząd Forum przekaże tą wiedzę przedsiębiorcom podczas kwietniowego spotkania plenarnego), ale warto zwrócić uwagę na dwie istotne deklaracje;

- o utworzeniu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie stanowiska, które ma pomagać przedsiębiorcom w relacjach z Urzędem – to deklaracja burmistrza Chrobaka,

- o chęci spotkania wicemarszałka Stanisława Sorysa i/lub szefa Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w szerszym gronie przedsiębiorców (gość sugerował zaproszenie na spotkanie przedsiębiorców np. z ościennych gmin – p. K.D.).

             

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.