Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_28_cet_wroblo.png24 lipca 2014 roku Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach Ewa Nijak  odebrała z rąk przedstawicieli Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego Certyfikat Dobrej Jakości Trzeciego Sektora. Certyfikat nadamy został w ramach projektu pn. „Dobra jakość III sektora”, którego celem ogólnym była poprawa poziomu współpracy pomiędzy administracją lokalną (JST), rozumianą jako administracja samorządowa, a organizacjami pozarządowymi (NGO's) z terenu subregionu tarnowskiego (tj. miasta Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego) poprzez opracowanie i wdrożenie standardów oraz certyfikację.

Realizatorami  projektu byli:

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego - Lider

Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury z siedzibą w Tarnowie - Partner

 

Projekt sfinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.certyfikacjango.pl/index.php/57-uroczyste-wreczenie-certyfikatu-pn-dobra-jakosc-trzeciego-sektora  

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.