Brawo
 
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/ydzi.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/ydzi.jpg'

altHaber Adolf (Halecki) – Żyd, współwłaściciel Domu Bankowego H. Ripper i S – ka w Krakowie. Ukrywał się      w klasztorze Franciszkanów w Zakliczynie nad Dunajcem, gdzie jesienią 1940 r. przywieźli go żołnierze AK ze stacji w Biadolinach. Później mieszkał przez jakiś czas u Władysława Augustyna w Słonej i u franciszkanów w Bieczu.

Halberstam Szlomo II (1907 – 2000), syn Ben Ciona, chasydzki rabin z dynastii Bobow. Znaleziony został pod lasem w Kończyskach k. Zakliczyna nad Dunajcem, w stanie skrajnego wyczerpania i ranny, przez N. N. – dziewczynę z Tymowej.

Ta powiadomiła     o tym mieszkającego w pobliżu pod „Dembrzą” starego Gaca. Razem przenieśli go do chaty staruszka. Ten wyleczył go i przechował. Dzięki temu Szlomo ocalał  z holokaustu. Po II wojnie światowej zamieszkał i działał w Nowym Jorku. Tam założył jesziwę, która jest kontynuatorką jesziwy z Bobowej. Wydał on zbiór komentarzy swego ojca do Pięcioksięgu pt. „Kduszat Cij(j)on” (hebr. Świętość Syjonu”, t.1 Brooklyn 1967, t.2 Nowy Jork 1978)..(Nowak S. „Dembrza”, „Dolina Srebrnych Mgieł” (wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej), t. I, II,

Hudes Regina żona Abrama, siostra Salomei Ebenholz - drugiej ocalonej z getta w Zakliczynie kobiety. Obydwie po ucieczce z getta początkowo ukrywane były przez Albina Chwieja w Woli Stróskiej, następnie opiekę nad nimi przejął Władysław Kumorek z Lusławic.   W akcji jej ratowania, poza wymienionymi udział wzięli: Maria Veihinger, Józefa Budzyn – Nowak, Witold Erazm Rybczyński, Stanisław Nowak „Dembrza”, Tadeusz Kolberger i Marian Zalasiński „Gaj”, „Zagłoba”. Ponieważ po wojnie majątek jej ojca przepadł, a cała rodzina zginęła w Bełżcu, osiedliła się w Nowym Sączu, gdzie jej wuj miał w rynku kamienicę. Niestety ówczesne władze nie zwróciły nieruchomości, lecz jedynie przydzieliły matce z córką skromne, bez wygód, dwupokojowe mieszkanie od podwórza. Regina w zamian musiała pełnić rolę administratora tej kamienicy, zmarła przed upadkiem komuny. Jej córka Anna  Kempińska w 1992 r. odzyskała nieruchomość, nadal mieszka w Nowym Sączu. (Leszek A. Nowak „Doktor Keil z Frankensteinu albo Nowy Kandyd” (Maszynopis  z roku 2005 niepublikowanej książki w posiadani autora; Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski „Żyd miły z bliska” /w:/ „Duży Format” dodatek do Gazety Wyborczej z dnia 10.IX.2007 r.).

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.