baner 5
 

Rozwój potencjału gospodarczego gminy Zakliczyn

b_250_100_16777215_00_images_2014_6_Strategia_-_grafika.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_2013_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgKażda władza doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej ocena w oczach społeczeństwa zależy w głównej mierze od tego, jak żyje się ludziom: jeśli ludziom żyje się lepiej to władza jest lepiej przez ludzi oceniana i doceniana.  Skoro wiadomo co od czego zależy, to nic tylko postępować zgodnie z powyższą regułą. Ba! Żeby tylko było to tak proste. Uzyskanie wyższego poziomu jakości życia zależy  od atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a na to z kolei mają wpływ czynniki warunkujące rozwój gospodarczy. Sęk w tym, że na niewiele czynników rozwoju władze gminy mają bezpośredni wpływ. Jednakże odpowiednio prowadzona polityka gospodarcza oparta na współpracy z podmiotami specjalizującymi się w rozwoju gospodarczym, uwzględniająca system zachęt i ulg,  , przyczynia się do intensyfikacji czynników rozwoju i wzrostu konkurencyjności gminy.  Dziś, aby osiągnąć sukces na polu gospodarczym należy bazować na mocnej marce i (albo) umiejętnie  wykorzystywać  potencjał tradycyjnych zawodów oraz tych potencjałów geograficznych i kulturowych, które wyróżniają Gminę Zakliczyn – jak mówi PR-owcy są unikalne, wyjątkowe w opinii odbiorców . Jednym zdaniem – program gospodarczy gminy Zakliczyn, powinien opierać się na lokalnych zasobach, być przyjazny i profesjonalnie przygotowany dla inwestorów zewnętrznych. To zaś powinno być  wsparte profesjonalną promocją gospodarczą gminy.

Kluczowe działania zapisane w Strategii dotyczące rozwoju potencjału gospodarczego to:

 

1.       Pozyskanie inwestorów i zagospodarowanie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Strefa może przyjąć już inwestorów a jednostką realizującą to zadanie jest Urząd Miejski w Zakliczynie. Partnerami Urzędu Miejskiego są Powiat Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, przedsiębiorcy, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Horyzont czasowy realizacji działania to rok 2020, a monitorować jego realizację będzie Centrum Obsługi Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

2.       Organizacją systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów gospodarczych ma zajmować się Urząd Miejski w Zakliczynie, partnerami  Urzędu będą przedsiębiorcy, banki i instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierające biznes, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie oraz Zakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej. Horyzont czasowy realizacji tego działania (podobnie jak wcześniejszego i kolejnych zadań) to rok 2020, a monitorować jego realizację będzie Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

3.       Promocja potencjału gospodarczego Gminy Zakliczyn. Jednostką realizującą to działanie jest Urząd Miejski w Zakliczynie w partnerstwie z Zakliczyńską Strefą Aktywności Gospodarczej, przedsiębiorcami, Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Powiatem Tarnowskim i  Samorządem Województwa Małopolskiego. Jednostka monitorującą to zadanie jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, co może niektórych dziwić, choć nie powinno. Ale o roli i potencjale ZCK będzie w innym miejscu czas napisać.

4.       Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, m.in. poprzez wprowadzenie ulg i zachęt dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz stworzenie systemu informacyjno – doradczego, w tym promocja i wspieranie zwodów ginących. To też działanie przypisane w Strategii Urzędowi Miejskiemu w Zakliczynie w partnerstwie z:  Radą Miejską, Zakliczyńską Strefą Aktywności Gospodarczej, instytucjami otoczenia biznesu, Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Powiatowym Urzędem Pracy. Działanie to monitorował będzie Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

5.       Rozwój i upowszechnianie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych (ICT) na terenie Gminy Zakliczyn to ostatnie kluczowe działanie odnoszące się do rozwoju potencjału gospodarczego gminy Zakliczyn i spoczywające na Urzędzie Miejskim, któremu pomagać będą: Zakliczyńskie Centrum Kultury, organizacje pozarządowe, biznes lokalny i regionalny. Działanie to monitorować będzie Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

Na zakończenie omówienia warto dodać informację w jaki sposób mierzony będzie stopień realizacji tego celu strategicznego. Twórcy Strategii uznali, że najlepszymi miernikami rozwoju potencjału gospodarczego gminy Zakliczyn będą raporty i sprawozdania, i tak miernikami realizacji celu będzie:    

liczba powstałych nowych podmiotów gospodarczych oraz dynamika ich rozwoju o czym dowiemy się z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                

- liczba podmiotów korzystających z różnych instrumentów systemu wsparcia działających na terenie Gminy Zakliczyn co będą zawierać raporty Urzędu Miejskiego w Zakliczynie,

-   odsetek mieszkańców korzystających z ICT – ta wiedza pochodzić będzie z raportów i sprawozdań Urzędu Miejskiego.

Od kolejnego odcinka omówienia Strategii zajmiemy się Obszarem II, tj. Dziedzictwem, Turystyką, Rekreacją i Ofertą Czasu Wolnego. Obszar ten ma wyszczególnione cztery cele strategiczne:

Cel operacyjny II.1 Ochrona przestrzeni i dziedzictwa kulturowego

Cel operacyjny II.2 Rozwój turystyki i usług czasu wolnego

Cel operacyjny II.3 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej

Cel operacyjny II.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa lokalnego i regionalnego oraz zwiększenie popytu na turystykę, kulturę i rekreację.

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.