Logo 1
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_26_pol.jpgPoznańska firma konsultingowa Curulis specjalizująca się w doradztwie ekonomicznym i prawnym jednostkom samorządu terytorialnego opublikowała właśnie raport pod tytułem „Podsumowanie kadencji 2010 – 2014”  w którym na podstawie kilkumiesięcznej pracy analityków udało się stworzyć obiektywny, ogólnopolski ranking rozwoju gmin polskich w mijającej kadencji.  - Stworzyliśmy ranking skupiony na zmianach jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Nie liczyło się dla nas, czy gmina była bogata już w 2010 a jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez te 4 lata zmienić. Zbadaliśmy 2479 jednostek, w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych – piszą autorzy raportu.

Gmina Zakliczyn uplasowała się w ogólnopolskim rankingu na 1076 miejscu na co złożyło się 72 miejsce (najwyższe w zestawieniu czterech obszarów) w obszarze gospodarki. Wskaźnikami były w tym obszarze:

- dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON;

- dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON działających w branży rolniczej;

 

- dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON działających w branży przemysłowej;

- dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w branży usługowej;

- zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających do 9 pracowników;

- zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających od 10 do 49 pracowników;

- zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających powyżej 50 pracowników;

- dynamika liczby osób pracujących;

- dynamika liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- zmiana udziału liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym

Na 305 miejscu Gmina Zakliczyn plasuje się w obszarze rozwoju infrastruktury. Do opisania postępu pod tym względem wyselekcjonowano sześć  wskaźników, tj.:

- zmiana długości sieci wodociągowej na 100 km² powierzchni;

- zmiana odsetka osób korzystających z wodociągów;

- zmiana długości sieci kanalizacyjnej na 100 km² powierzchni;

- zmiana odsetka osób korzystających z kanalizacji;

- zmiana długości sieci gazowej na 100 km² powierzchni;

- zmiana odsetka osób korzystających z sieci gazowej

1903 miejsce w rankingu zajmuje Gmina Zakliczyn w obszarze finansów. Analitycy wykorzystali 5 wskaźników dotyczących finansów gmin, tj.:

- średnia dynamika zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych;

- średni udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogółem;

- średnia dynamika zmian kosztów administracyjnych;

- średni koszt obsługi długu w przeliczeniu na 1 mln kapitału;

- średni udział deficytu w przychodach zwrotnych

Najgorsze miejsce przypadło Gminie Zakliczyn w sferze jakości życia, bo na szarym końcu rankingu – 2419 miejsce. Do zbadania poprawy jakości życia w aspekcie społecznym przyjęto następującą grupę wskaźników:

- dynamika zmiany liczby ludności;

- zmiana liczby miejsc w żłobkach;

- zmiana liczby miejsc w przedszkolach podległych gminie;

- zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer;

- zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych;

- dynamika zmiany liczby książek w bibliotekach;

- dynamika zmiany średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych;

- dynamika zmiany liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne.

Wielkim postępem rozwojowym w mijającej kadencji może pochwalić się nasz sąsiad ze wschodu, Gmina Gromnik, która uplasowała się na bardzo wysokim 12 miejscu w Polsce. Na 21 miejscu w Polsce jest z kolei Gmina Gnojnik, a tuż za pierwszą setką  - na 104 miejscu – Gmina Żabno.  Nasi sąsiedzi plasują się odpowiednio: Tuchów – 350 miejsce, Wojnicz – 376, Ciężkowice – 477, Dębno – 921, natomiast dość daleko za Zakliczynem jest Czchów – 1515 miejsce, Gródek nad Dunajcem – 1801 i Pleśna która zajmuje słabiutkie  2148  miejsce na – przypomnę –   2479 jednostek samorządu terytorialnego objętych rankingiem.   

Dla formalności podam, że najlepiej w mijającej kadencji rozwijała się Gmina Linia w województwie pomorskim, natomiast najlepsza gmina małopolska zajęła 4 miejsce w ogólnopolskim zestawieniu - ta gmina to Niepołomice, a następna małopolska gmina to już wyżej wspomniany nasz sąsiad - Gmina Gromnik.   

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.