Logo 1
 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn

b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgDobrze wiemy, jak ważna jest dla nas właściwa opieka zdrowotna. Jak ważne jest, byśmy w razie potrzeby otrzymali szybką i skuteczną pomoc, by świadczenia zdrowotne były na wysokim poziomie.

Podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, usłyszałem wiele gorzkich słów pod adresem służby zdrowia. Wiele osób zwracało uwagę na słaby dostęp do stomatologa.

Dlatego zdecydowałem się na przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat opieki zdrowotnej w naszej Gminie. Odbędą się one wraz z wyborami sołtysów i rad sołeckich, w dniu 15 marca. Spis lokali wyborczych i godziny otwarcia znajduje się na odwrocie niniejszego pisma.

Bardzo Państwa proszę o odpowiedź na zawarte w ankiecie pytania. Jest ich
w sumie pięć, a Państwa opinie pozwolą na sprecyzowanie szerszego obrazu sytuacji i podejmowanie przez Burmistrza oraz Radę Miejską trafniejszych działań i decyzji, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.  Zaznaczam, że ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Liczę na Państwa obecność w lokalach wyborczych i jeszcze raz proszę o pomoc we właściwym zdiagnozowaniu sytuacji, by w przyszłości w naszej Gminie lepsza była dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

mgr Dawid Chrobak

 Ankieta dotycząca oceny podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Zakliczyn (poniżej prezentuję  wzór ankiety, która w oryginale będzie opieczętowana.  W miejsce literki "q"  w oryginale będzie okienko w którym, jeśli to będzie wybór uczestnika ankiety, należy zakreślić "x"  )

 

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę tak ważny aspekt życia społecznego jakim jest ochrona zdrowia, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.  Ankieta jest anonimowa,  dobrowolna i przyczyni się do poznania opinii mieszkańców gminy Zakliczyn dotyczącej funkcjonowania i dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej.

 

      1.  Z którego podmiotu świadczącego usługi podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ na terenie gminy Zakliczyn Pani/Pan korzysta?

 

    q  NZOZ „Centrum Zdrowia” s.c., Zakliczyn, ul. Tarnowska 2 (w tym Punkt Lekarski w Filipowicach)

    q  NZOZ Zakliczyn, ul. Grabina 27A

    q  NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego  Paleśnica 109

     poza terenem gminy Zakliczyn (proszę podać przyczynę korzystania) ...................................................................................................................

     2.  Jak Pani/Pan  ocenia   funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej  na terenie gminy  Zakliczyn?

 

     q  bardzo dobrze

      q   dobrze

      q  przeciętnie

      źle

 

3.       Jakie trudności  napotkał/a  Pani/Pan korzystając z usług zdrowotnych świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?

 

     q długi czas oczekiwania na wizytę

      q trudności z uzyskaniem skierowania na badania specjalistyczne

      q inne(proszę wskazać jakie)   ............................................................................

      q nie napotkałam/napotkałem trudności  

 

4.       Pani/Pana obawy budzi?

 

   q częsta zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

     q utrudniony dostęp do pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w soboty i niedziele

     q ograniczona liczba gabinetów stomatologicznych

     q utrudniony dostęp do usług stomatologicznych dla dzieci  i młodzieży

     q inne ......................................................................................................

 

5.       Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z usług stomatologicznych świadczonych w ramach kontraktu  z NFZ?

 

    q tak

    q nie

    q nie korzystam z usług stomatologicznych w ramach NFZ

 

Wykaz lokali, w których można będzie wypełnić ankietę w dniu 15 marca 2015 roku dotyczącą funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Zakliczyn przy okazji wyborów sołeckich. Grubszą czcionką zaznaczone są miejscowości, których mieszkańcy nie będą wybierać sołtysa i rad sołeckich, a tylko proszeni są do uczestnictwa w konsultacjach społecznych w wyznaczonych lokalach i godzinach otwarcia lokali.

 

Lp.

Miejscowość

Siedziba lokalu wyborczego

Godziny otwarcia

lokalu wyborczego

1.       

Bieśnik

Budynek byłej szkoły w Bieśniku

800 – 1800

2.       

Borowa

Świetlica w Borowej

800 - 1800

3.       

Charzewice

Remiza OSP w Charzewicach

800 – 1800

4.       

Dzierżaniny

Spółdzielnia Socjalna w Dzierżaninach

800 – 1800

5.       

Faliszewice

Remiza OSP w Faliszewicach

1030 - 1230

6.       

Faściszowa

Szkoła Podstawowa w Faściszowej

800 – 1800

7.       

Filipowice

Remiza OSP w Filipowicach

800 – 1800

8.       

Gwoździec

Remiza OSP w Gwoźdźcu

800 – 1800

9.       

Jamna

Dom św. Jacka w Jamnej

1220 - 1400

10.   

Kończyska

Dom Myśliwego w Kończyskach

900 - 1300

11.   

Lusławice

Świetlica w Lusławicach

800 – 1800

12.   

Melsztyn

Remiza OSP w Charzewicach

800 – 1800

13.   

Olszowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

800 – 1800

14.   

Paleśnica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

800 – 1800

15.   

Roztoka

Świetlica w Roztoce

900 - 1200

16.   

Ruda Kameralna  

Świetlica w Rudzie Kameralnej

800 – 1800

17.   

Słona

Świetlica w Słonej

800 – 1800

18.   

Stróże

Remiza OSP w Stróżach

800 – 1800

19.   

Wesołów 

Świetlica w Wesołowie

800 – 1800

20.   

Wola Stróska

Remiza OSP w Woli Stróskiej

800 – 1800

21.   

Wróblowice

Remiza OSP we Wróblowicach

800 – 1800

22.   

Zakliczyn

Ratusz w Zakliczynie

800 – 1800

23.   

Zawada Lanckorońska

Budynek byłej szkoły w Zawadzie Lanckorońskiej

1000 - 1400

24.   

Zdonia

Budynek byłej szkoły w Zdoni

800 – 1800

 

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.