Logo 2
 

Rozmowa z KAZIMIERZEM KORMANEM, przewodniczącym Komisji ds. Planowania i Budżetu Rady Powiatu Tarnowskiego

Co należy do obowiązków przewodniczącego Komisji ds. Planowania i Budżetu?

b_250_100_16777215_00_images_2014_Kazimierz_Korman.jpgPrzede wszystkim organizacja pracy komisji, przewodniczenie na posiedzeniach, inicjowanie tematów posiedzenia i współpraca z członkami w opracowywaniu planu pracy. To główne zadania przewodniczącego.

Jak często Komisja się spotyka, jakie sprawami się zajmuje, jaki uchwały opiniuje?

Posiedzenia komisji odbywają się średnio raz w miesiącu. Najczęściej spotykamy się przed sesjami Rady Powiatu i opiniujemy przygotowane przez zarząd projekty uchwał, w szczególności te dotyczące budżetu i jego realizacji.

Jak ocenia Pan stan finansów Powiatu Tarnowskiego i tegoroczny budżet? Pana zdaniem dobrze został przygotowany?

Powiat pod względem finansowym jest w dobrej kondycji. Budżet został zaś uchwalony zdecydowaną większością, bo tylko dwóch radnych wstrzymało się od głosu, nie było żadnych głosów przeciwnych. Choć nie jest to budżet marzeń, bo na pewno przydałaby się większa kwota na wydatki majątkowe. Na razie na inwestycje powiat ma mniej zapisanych środków niż niektóre gminy. Większą kwotą dysponuje na przykład gmina Zakliczyn. Za mało jest przede wszystkim pieniędzy na budowę chodników wspólnie z gminami przy powiatowych drogach oraz na wsparcie dla strażaków ochotników. Mam jednak nadzieję, że podobnie jak to było w roku ubiegłym, starosta wolne środki z nadwyżki przeznaczy właśnie na te pozycje i będzie więcej pieniędzy na chodniki, jak również dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Co w tej kadencji samorządu powinno zostać zrobione w Gminie Zakliczyn, w której Pan mieszka?

W pierwszej kolejności powinny być dokończone te inwestycje, które są rozpoczęte. Takim dużym zadaniem inwestycyjnym jest dokończenie budowy kanalizacji w Stróżach. Powinny być kontynuowane kolejne etapy budowy kanalizacji w innych miejscowościach, zwłaszcza w tych, dla których są przygotowane projekty. Nie można zaniedbywać dalszego wodociągowania gminy. Należy też opracować nowe projekty rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Jest dużo do zrobienia na drogach gminnych, są potrzebne nowe nakładki asfaltowe. Trzeba uporządkować centrum Zakliczyna, oczywiście z wymianą płyty rynku. Musi być ponadto rozwiązany problem budynku przedszkola w Zakliczynie. Ten przy ul. Jagiellońskiej, w którym obecnie mieści się przedszkole, nie spełnia wielu standardów, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

A czy będzie Pan zabiegał, aby na terenie Gminy Zakliczyn prowadzone były też jakieś inwestycje powiatowe?

W gminie Zakliczyn kubaturowe inwestycje powiatowe na razie nie są przewidywane. Priorytetem jest teraz uporządkowanie sprawy własności Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Nie wiadomo jak się to jeszcze potoczy, być może trzeba będzie wykupić teren. Zabiegam natomiast i będę zabiegał o inwestycje drogowe. Istnieje na przykład pilna potrzeba położenia nakładki asfaltowej na odcinku 1100 metrów w Gwoźdźcu. Chodzi o fragment drogi od strony granicy z powiatem brzeskim. Zima była łagodna, więc będą oszczędności i może znajdą się wkrótce pieniądze na poprawę stanu nawierzchni tej drogi. Kolejna droga to modernizacji to droga Faściszowa – Brzozowa. Jest szansa na wykonanie tam nakładki ze środków na usuwanie skutków powodzi. Jest jeszcze dość zniszczony kawałek drogi w Filipowicach. Ten odcinek, jak i wiele innych wymaga drobnych remontów, a w sumie powiatowych dróg w gminie Zakliczyn jest aż 45 kilometrów. Kontynuowane będą budowy chodników wspólnie z gminą przy powiatowych drogach. Na ten rok przygotowany jest projekt na budowę chodnika od Zakliczyna w kierunku Wesołowa. Powstają projekty chodników w Gwoźdźcu, Zakliczynie przy ul. Ruchu Oporu i w Zdoni. To przedsięwzięcia bardzo ważne i potrzebne, bo chodzi o bezpieczeństwo pieszych. 

Ogólnie sprawy w Gminie Zakliczyn idą w dobrym kierunku? Jak Pan jako wieloletni wójt, a potem burmistrz Zakliczyna ocenia pierwsze decyzje i sposób sprawowania funkcji przez obecnego burmistrza Dawida Chrobaka?

Okres trzech miesięcy sprawowania funkcji burmistrza to zbyt krótki okres, aby ocenić jego pracę. Pierwsze jednak decyzje burmistrza o obniżeniu podatków oraz sobie wynagrodzenia zostały dobrze odebrane przez mieszkańców. Za pozytywne działanie należy też uznać inicjatywy powołania Forum Przedsiębiorców oraz forum stowarzyszeń działających na terenie gminy. Burmistrz dużo czasu poświęca mieszkańcom i to mieszkańcy sobie cenią.

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmowę z Kazimierzem Kormanem przeprowadził redaktor Rafał Kubisztal.  Wywiad ukazał się również w najnowszym numerze tygodnika „Miasto i Ludzie” z dnia 13 marca 2015 roku w dodatku specjalnym na stronie nr 10.

 

 

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.