Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_2015_8_samoprzdno.pngDnia 30 kwietnia 2015r. w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ul. Malczewskiego 56 o godz. 9:30 odbędzie się międzygminny konkurs pt.; „25 lat Samorządności” pod patronatem Andrzeja Dudy Posła do Parlamentu Europejskiego. Głównym organizatorem Konkursu jest burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, współorganizatorami; starosta tarnowski Roman Łucarz, burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz Tadeusz Bąk oraz wójt Gminy Pleśna Józef Knapik. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci studiów dziennych  gminy Zakliczyn, Wojnicz, Pleśna po dostarczeniu karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie 17 kwietnia 2015r na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56 32- 840 Zakliczyn. Irena Kusion, konkurs „25 lat Samorządności ”  tel. kont.: 881221721.

Uczestnicy konkursu z poszczególnych kategorii wiekowych piszą ujednolicony test zawierający pytania otwarte oraz zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją, prezentacją, podsumowaniem przebiegu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich materiałów konkursowych na własne potrzeby.

Źródła do wykorzystania w celu przygotowania się do konkursu:

- podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjalistów i szkół

  ponadgimnazjalnych,

- Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku,

- strony internetowe ze szczególnym uwzględnieniem gminy Zakliczyn,

  Pleśna, Wojnicz

- Miesięcznik Gminy Zakliczyn „Głosiciel” nr.4- 1994, nr.3-1996,

  nr 9-2001,nr 1-2-2006, nr.1-2-2008,

- wywiady z samorządowcami

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o samorządzie powiatowym,

- ustawa o samorządzie województwa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

GŁÓWNĄ NAGRODĄ JEST WYJAZD STUDYJNY   DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W BRUKSELI

 

Regulamin konkursu „25 lat Samorządności”

1.           Konkurs ma charakter międzygminny i ma na celu

        upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży.

2.           Konkurs odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56.

3.           Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Andrzeja Dudy Posła do Parlamentu Europejskiego.

4.       Tematyka konkursu:

a.       Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-2014,

b.       Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w okresie

          1989-2014r.

c.       Samorząd terytorialny w Polsce

- struktura samorządu terytorialnego,

- organy samorządu terytorialnego,

- zadania samorządu terytorialnego.

d.       Funkcjonowanie samorządu Gminy Zakliczyn, Wojnicz, Pleśna w latach1990-2014r.

5.           W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gminy Zakliczyn, Pleśna, Wojnicz jednak za zgodą własnej Dyrekcji i po zgłoszeniu młodzieży osobie odpowiedzialnej za organizację konkursu oraz studenci studiów dziennych w wieku nie przekraczającym 26 lat, zameldowani na terenie w/w gmin. (W załączniku  wzór karty zgłoszeniowej)

6.           Rozpropagowanie konkursu  wśród uczniów spoczywa na szkole deklarującej udział w konkursie.

7.           Jury konkursu oceniać będzie ujednolicone testy ,sporządzone wcześniej a wypełnione przez uczestników konkursu. Jury składać się będzie z  nauczycieli uczących historii i wos.

8.       Testy są sporządzone dla trzech kategorii wiekowych :

        uczniowie gimnazjów ,

        uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, itp.

        studenci studiów dziennych do 26 roku życia.

9.           W każdej kategorii wiekowej może brać udział maksymalnie trzech uczniów jednej szkoły.

10.        Nagradzane będą trzy najlepsze miejsca każdej grupy wiekowej,

nagrodą główną jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

11.        Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb związanych z realizacją konkursu.

12.        Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich materiałów konkursowych na własne potrzeby.,

13.        Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Ul. Malczewskiego 56, 32—840 Zakliczyn, z dopiskiem Irena Kusion Konkurs.„ 25 lat Samorządności”.

 

 

 

Wzór karty zgłoszeniowej „25 lat Samorządności”

 

 

1.    Nazwa Szkoły/ klasa ……………………………………………………………………

2.    Telefon kontaktowy …………………………………………………………………..

3.    Imiona i nazwiska uczniów, klasa, szkół ponadgimnazjalnych zgłoszonych do konkursu.

   ………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

4.    Imiona i nazwiska uczniów, klasa, gimnazjów zgłoszonych do konkursu.

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

5.    Studenci studiów dziennych do 26 roku życia zameldowani na terenie gmin wymienionych w regulaminie.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................  

 

 

 

Podpis nauczyciela opiekuna;                              Podpis Dyrektora szkoły;

 

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.