Logo 2
 

Czytaj więcej: Zbiórka sprzętu elektronicznego - etap IIMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn informują, że 21 maja br. (sobota) organizują na terenie gminy Zakliczyn zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych świetlówek i baterii.
Odpady zbierane będą w określonych niżej miejscach, w następujących terminach:

21 maja 2011 r. (sobota)
Zdonia - centrum wsi koło p. Cz. Chrobak (k. słupa) w godz. 8:00-9:30
Bieśnik - plac przy bramie byłej szkoły w godz. 8:00-9:00
Słona - plac przy szkole w godz. 9:00-10:00
Stróże - plac przy remizie OSP w godz. 9:30-11:00
Olszowa - na posesji sołtysa wsi w godz. 10:00-11:30
Jamna - na parkingu k. kościoła w godz. 11:30-12:30
Jamna - przy posesji nr 23 p. Irena Sady w godz. 12:30-13:30
Filipowice - plac przy remizie OSP w godz. 11:00-12:30
Wola Stróska - plac k. p. Zielińskiego (Wola-Górki) w godz. 12:30-13:30
Paleśnica - plac koło szkoły w godz. 13:30-14:30
Ruda Kameralna - obok sklepu przy przystanku PKS w godz. 13:30-14:30
Borowa - plac świetlicy wiejskiej w godz. 14:30-15:30
Dzierżaniny - plac szkolny k. p. Rodzika w godz. 14:30 - 15:30
 

Czytaj więcej: Kontrola z zadymianiemRozpoczęła się kontrola nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Zakup urządzenia zadymiającego, wartego kilkanaście tysięcy złotych, ma szansę szybko się zwrócić, bowiem odprowadzenia deszczówki z rynien wprost do kanału i studzienki kanalizacyjnej to u nas nader częsty proceder.
Ekipa ZOiK lokalizuje te nielegalne podpięcia, następnie wysyłany jest nakaz jego likwidacji, sprawa może się otrzeć nawet o grzywnę, jej zakres określony jest w umowie zawartej z każdym użytkownikiem sieci kanalizacyjnej. Akcja będzie przeprowadzana sukcesywnie na obszarze całej gminy, może przynieść spore oszczędności w eksploatacji sieci.

Czytaj więcej: Druga rata podatkuUwaga!

Przewodniczący Rady Miasta Zakliczyna przyjmuje II ratę podatku w dniach 10-14 maja br. w sklepie motoryzacyjnym przy ul. Jagiellońskiej w godz. 9:00-14:00 oraz w piątek 13 maja po godz. 16:00 - ul. Mickiewicza 59.

Informacje pod numerem tel. 14 66 53 177.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W KOŃCZYSKACHFirma STRABAG Sp. z o. o. Grupa Tarnów zawiadamia, iż w związku z planowanym rozpoczęciem robót „Przebudowy mostu na drodze wojewódzkiej Nr 980 w miejscowości Kończyska Gm. Zakliczyn”, zamierzamy wprowadzić tymczasową organizację ruchu z dniem 26 kwietnia 2011 r.
Objazd dla pojazdów o RMC do 3,5 t a także dla pojazdów uprzywilejowanych, jak i komunikacji zbiorowej oraz ruchu lokalnego, będzie poprowadzony drogami gminnymi zlokalizowanymi bezpośrednio w rejonie mostu.
Objazd dla pojazdów o RMC powyżej 3,5 t poruszających się na kierunku Zakliczyn – Gromnik będzie poprowadzony drogą wojewódzką nr 975 do m. Wojnicz, a następnie obwodnicą m. Tarnów do zjazdu na m. Tarnowiec, a następnie przez m. Tuchów, Siedliska aż do m. Gromnik.
Objazd dla pojazdów o RMC powyżej 3,5 t poruszających się na kierunku Gromnik – Zakliczyn będzie poprowadzony drogą wojewódzką nr 977 do m. Tarnów (obwodnica) a następnie przez m. Wojnicz do m. Zakliczyn drogą wojewódzką nr 975.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

STRABAG Sp. z o.o.
DYREKCJA POŁUDNIOWA PH

Czytaj więcej: Nasi reprezentanci w MIRZa nami wybory do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. 3 kwietnia br. w okręgu nr 81, w obwodzie nr 1 w Zakliczynie głosowano w ratuszu w godzinach od 8 do 18 pod nadzorem 5-osobowej komisji wyborczej, której przewodniczyła Zofia Pawłowska. Szefem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej był Henryk Dankowiakowski
Wybory nie cieszyły się dużym powodzeniem, zabrakło informacji i promocji, a może rolnicy nie doceniają i nie potrzebują tej struktury i tej formy reprezentacji ich interesów? Wszystkiego po trochu, stąd obecność jedynie 64 głosujących na 2938 uprawnionych (osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).

Czytaj więcej: Maliszowe 120 metrów niezgodyKonflikt zaczął się jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, Maliszowie i sąsiedzi korzystali wzajemnie z przejazdu przez swoje obejścia i pola. Gdy pewnego roku nie dogadali się w sprawie zakupu ziemi, na drodze przez „osiedle” stanął szlaban. Sąd nakazał go usunąć, ale niechęć pozostała. Maliszowie zmuszeni zostali do korzystania z innej drogi wraz z kilkoma rodzinami w tej części Dzierżanin. Ale jaka to droga... Wprawdzie krótka, ale nieutwardzona, bystra, z wysokimi brzegami, w deszczu zamieniająca się w strumień i grzęzawisko, zimą także nieprzejezdna, w zaspach i lodzie.
Zbigniewa Malisza znają w magistracie od lat, puka do burmistrza, pojawia się na sesjach Rady Miejskiej, nagabuje sołtysa, radną i proboszcza, w trosce o godne życie, swoje, schorowanej matki i sąsiadów. Parę lat temu Gazeta Krakowska opisywała tę sprawę. Minęło sześć lat... i nic.

Czytaj więcej: Zebranie miejskie w Zakliczynie: podział budżetuInformacja burmistrza Jerzego Soski o działalności i zamierzeniach samorządu, relacja Kazimierza Dudzika - dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury z reorganizacji RCTiDK; informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ws. powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz - punkt główny - propozycja podziału budżetu miasta na 2011 rok - to najważniejsze tematy zebrania miejskiego, które odbyło się w ratuszu 22 marca br.
Na początku burmistrz Jerzy Soska przedstawił stan wodociągowania miasta i gminy. Projekt jest weryfikowany pod względem uniknięcia kosztownych prac związanych z przeprowadzaniem sieci pod drogami i korytem Wolanki. Prowadzone były i są trudne rozmowy z mieszkańcami nt. udostępnienia ich posesji pod budowę sieci wodociągowej.
Planowane rozwiązanie komunikacyjne przy partycypacji marszałka województwa, w relacji 50/50, tj. budowa chodnika i przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Ruchu Oporu, Sobieskiego i Klasztornej, jest już w fazie realizacji. W niedalekiej przyszłości burmistrz planuje wzniesienie małego ronda przy ulicach Jagiellońskiej i Sobieskiego, by umożliwić wiernym bezpieczny dostęp do kościoła Franciszkanów i rozładowanie niedzielno-świątecznych korków w tym miejscu.

Czytaj więcej: Dzień wagarowicza na sportowoTrybuna w hali przy ul. Malczewskiego wypełniła się przed południem w pierwszy dzień wiosny kibicami... wagarowiczami. Tradycji nie stało się zadość, bo i po co? Nikt nie ucieka chyłkiem pCzytaj więcej: Dzień wagarowicza na sportowooza obręb szkoły, kiedy można „legalnie” uczestniczyć w usankcjonowanym święcie i cieszyć się wielkimi emocjami. Doping nie słabnął ani minuty, bo każda drużyna startująca w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Witamy Wiosnę” miała swoich sympatyków, nawet przyjezdni z Wieliczki, wszak to chyba pierwsza ekipa spoza gminy gościnnie startująca w tej dorocznej imprezie, cieszącej się dużą popularnością.

Czytaj więcej: Wybory w Woli Stróskiej: wśród swoichBurmistrz Jerzy Soska, na podsumowanie sołeckiej kampanii, spotkał się w remizie z rodakami swojej rodzinnej miejscowości. Nostalgiczne spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze i zgroCzytaj więcej: Wybory w Woli Stróskiej: wśród swoichmadziło niezłą reprezentację osady. Koordynatorzy - Jacek Soska - przewodniczący zebrania, insp. Agnieszka Kusiak z Urzędu Miejskiego i 4-osobowa komisja skrutacyjna pod przewodnictwem Agaty Murczek - sprawnie przeprowadzili procedurę głosowania.

W szranki wyborcze stanęli dwaj pretendenci do funkcji przewodniczącego Rady Sołeckiej. Kilka innych propozycji upadło ze względu na brak zgody na kandydowanie wyrażone przez wytypowanych. Z Józefem Teperem rywalizował Henryk Malik. W demokratycznym wyborze więcej głosów uzyskał ten pierwszy, zaliczając 57 wskazań, drugi z kandydatów otrzymał 20 skreśleń. Drugie głosowanie tego dnia przyniosło następujące rozstrzygnięcie. Decyzją większości z 78 osób (na 317 uprawnionych) do Rady Sołeckiej - prócz sołtysa - weszli: Jacek Soska (68 głosów), Stanisław Jaśkiewicz (52), Agata Malik (52), Grażyna Nosek (46), Henryk Malik (33) i Adam Osiełkiewicz (32).

Czytaj więcej: Wybory w Jamnej: feralne 500 metrówAkcje wyborcze w Jamnej, Gwoźdźcu i Woli Stróskiej to ostatnie akordy tegorocznych wyborów do Rad Sołeckich.Czytaj więcej: Wybory w Jamnej: feralne 500 metrów
Jeśliby przeprowadzić plebiscyt na najprzyjemniejsze miejsce zebrania wiejskiego, to bezapelacyjnie prowadzi w tym rankingu Jamna, no, może jeszcze melsztyńska Restauracja Podzamcze mogłaby skutecznie rywalizować w tym wyimaginowanym konkursie. W Bacówce UAM głosowano przy iskrzącym kominku, w ciepłej atmosferze schroniska, z pięknym pejzażem widocznym z bacówkowego okna...
W tajnym rozdaniu mieszkańcy tej urokliwej wsi powierzyli swoją reprezentację dotychczasowemu włodarzowi tej pogórzańskiej wioski. Na Krzysztofa Nowaka głosowało 27 obywateli Jamnej, tyleż samo ważnych głosów otrzymali członkowie 5-osobowej Rady Sołeckiej, z tym że najwięcej wskazań, bo 25, uzyskał były sołtys - Stanisław Woźniak, pozostali członkowie Rady to: Jolanta Mastalerz - 21, Leszek Piotrowski - 18 i Maria Mordarska - 17. Komisji skrutacyjnej przewodniczyła Danuta Nowak, zebraniu wiejskiemu - Marek Mastalerz.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.