Logo 1
 

Szanowni Państwo,

Czytaj więcej: Burmistrz Dawid Chrobak dziękuje i gratulujeW ubiegłą niedzielę (30 listopada) byliśmy świadkami II tury w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jednym ze zwycięzców tych wyborów jest Pan Józef Knapik, który został wybrany na wójta Gminy Pleśna (w wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego zdobył 601 głosów). Proszę pozwolić jeszcze na wyrażenie mojej wdzięczności za poparcie, które  uzyskałem od Państwa kandydując do Rady Powiatu Tarnowskiego. W wyborach tych otrzymałem 1260 głosów, co było najlepszym wynikiem spośród kandydatów do Rady Powiatu z terenu Gminy Zakliczyn i przyczyniło się do tego, że z lista Prawa i Sprawiedliwości w okręgu składającym  się z gmin: Zakliczyn, Pleśna, Wojnicz uzyskała dwa mandaty radnych. Obok mnie z listy PiS radnym został Pan Paweł Smoleń - Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego. Państwa poparcie w wyborach skutkuje powierzeniem mi obowiązków burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn,  a poparcie udzielone przez mieszkańców sąsiedniej gminy Józefowi Knapikowi, funkcję wójta Gminy Pleśna. Uzyskane przez nas głosy przyczyniły się do tego, że mandat radnej Rady Powiatu Tarnowskiego uzyskała Pani Irena Kusion z Filipowic. Składam gratulacje Pani Irenie Kusion i życzę sukcesów w pełnieniu tej  społecznej funckji. Jestem przekonany, że będzie godnie i skutecznie reprezentować na powiatowym forum naszą społeczność.

                                                         Z wyrazami szacunku

Dawid Chrobak

 

 

Szanowni Wyborcy,

Czytaj więcej: Podziękowanie Ireny KusionSerdecznie dziękuje Państwu za zaufanie i głosy oddane na mnie w wyborach samorządowych 16 listopada 2014r, dzięki którym zostałam wybrana Radną Powiatu Tarnowskiego.

Kredyt zaufania, jaki od wszystkich otrzymałam zobowiązuje i motywuje mnie do pracy na rzecz wspólnego dobra naszej społeczności. Ze swojej strony postaram się sprostać trudnemu zadaniu pracy. Swoje obowiązki będę wykonywać z energią i entuzjazmem, co jest typowe dla zawodu nauczyciela, który od lat wykonuję. Zawsze staram się kierować szacunkiem dla drugiego człowieka i życzliwością, pełniąc funkcję radnej będę pamiętać, że najważniejszy w pracy społecznika jest czynnik ludzki.

Serdeczne gratulacje składam Panu Dawidowi Chrobakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn, Pani Annie Moj Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zakliczynie, wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Zakliczynie, Radnym Rady Powiatu Tarnowskiego.

Z poważaniem

Irena Kusion

 

 

Czytaj więcej: Nastąpiło przekazanie władzy samorządowej w Zakliczynie (aktualizacja)Po zmianach w prawie wyborczym, to Komisarz Wyborczy zwołuje inauguracyjne posiedzenia Rad samorządów. Wiemy już, że 1 grudnia 2014 roku Komisarz zwołał I sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie, która rozpocznie się o godzinie 13:00 w ratuszu. Na wyraźne życzenie burmistrza – elekta Dawida Chrobaka, sesja zostanie poprzedzona mszą świętą z prośbą o Boże błogosławieństwo dla samorządu Gminy oraz Radnych Rady Miejskiej. Msza rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele p.w. św. Idziego opata w Zakliczynie. Już po otwarciu sesji RM przez radnego – seniora Henryka Lasotę nowo wybranym radnym zaświadczenia wręczy przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Dudek, po czym radni złożą ślubowanie. Zaprzysiężeni radni wysłuchają sprawozdania o stanie Gminy, które przedstawi Radzie urzędujący jeszcze oficjalnie burmistrz Jerzy Soska. Po sprawozdaniu po raz ostatni ważną rolę odegra Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, która wręczy zaświadczenie o wyborze Burmistrzowi – elektowi, po czym Dawid Chrobak złoży ślubowanie. Od przyjęcia sprawozdania ustępującego Burmistrza po zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza nastąpi przekazanie władzy wykonawczej w gminie Zakliczyn, a puentą oficjalnego objęcia tej władzy będzie wystąpienie inauguracyjne (expose) burmistrza Dawida Chrobaka. Dopiero po tej części nastąpi konstytuowanie się władzy uchwałodawczej (Rady Miejskiej) której obrady nadal prowadzić będzie Radny – senior. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej będą następować kolejno wybory; Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej – będą to wybory tajne. Prawdopodobnie po tej części nastąpi przerwa podczas której radni zgłoszą akces do członkostwa w Komisjach Rady, a te spośród członków wybiorą przewodniczących.

Kto na jaką funkcję w Radzie Miejskiej ?

30 listopada, godz.22:15

Tadeusz Bąk burmistrzem Wojnicza, Józef Knapik wójtem Pleśnej

Czytaj więcej: Serwis wyborczy ZakliczyninfoTaki wynik II tury wyborów oznacza nie tylko fakt, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości wzięli władze wykonawcza u sąsiadów, ale świetną wiadomość dla gminy Zakliczyn. W związku z tym, że Józef Knapik w związku z wyborem na wójta, złoży mandat radnego Rady Powiatu Tarnowskiego, nowa radną zostanie Irena Kusion – mieszkanka Filipowic i nauczycielka w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – gratulujemy.  Mamy trójkę radnych Rady Powiatu Tarnowskiego, co zważywszy na powiększenie okręgu wyborczego z dwóch do trzech gmin, jest znakomitą wiadomością.

Klęska szefów gmin z ostatniej kadencji w powiecie tarnowskim

W Rzepienniku Strzyżewskim wójtem Marek Karaś (PiS),  w Tuchowie burmistrzem zostaje Adam Drogoś (PiS) i zastępuje wielo-kadencyjnego burmistrza Mariusza Rysia. W Wierzchosławicach z urzędu odchodzi też znany wójt Wiesław Rajski - nowym wójtem Zbigniew Drąg (PiS). Bernard Karasiewicz (PO) wraca po kadencyjnej przerwie na fotel burmistrza Ryglic. Obronił fotel burmistrza w Brzesku Grzegorz Wawryka (Wspólnota Samorządowa), natomiast w Tarnowie prezydentem Roman Ciepiela (PO), który o zaledwie 680 głosów pokonał Kazimierza Koprowskiego (PiS). To oczywiście są jeszcze nieoficjalne, choć bardzo prawdopodobne wyniki.  

Czytaj więcej: Doświadczeni samorządowcy - w nadchodzacej kadencji poza RadąW najbliższych dniach w samorządach rozpocznie się nowa kadencja 2015-18. Jeszcze tylko w 30 listopada 2014 tu i ówdzie przeprowadzone zostaną dogrywki i będziemy mieli pełną wiedzę na temat tego, kto, gdzie i za co będzie odpowiadał przez kolejne 4 lata. W rozpoczynającej kadencji pojawiło się kilka nowych twarzy, ale też w listopadowym rozdaniu wyborcy podziękowali lub nie obdarzyli wystarczająco dużym zaufaniem kilka znanych i doświadczonych w pracy samorządu gminnego postaci. W tym artykule chciałbym właśnie tym osobom poświęcić uwagę, bo jestem przekonany, że na uwagę ową zasłużyli swoimi dokonaniami i doświadczeniem. W składzie nowej Rady Miejskiej w Zakliczynie zabrakło miejsca dla Janusza Jaszczura, Edwarda Mietły i Mariana Skwarło.

Czas na gminne konstytuanty

Czytaj więcej: 1 grudnia 2014 ukonstytuuje się Rada Miejska w Zakliczynie i zaprzysiężony zostanie burmistrz...Czytaj więcej: 1 grudnia 2014 ukonstytuuje się Rada Miejska w Zakliczynie i zaprzysiężony zostanie burmistrz...Rada Miejska w Zakliczynie będzie konstytuować się 1 grudnia 2014 roku - początek I sesji RM o godzinie 13:00 w ratuszu. Wtedy poznamy nową Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Miejskiej, skład prezydium Rady oraz szefów komisji Rady Miejskiej. Z nieoficjalnych choć wiarygodnych źródeł wiadomo mi, że powstała już stabilna, większościowa koalicja samorządowa w gminie Zakliczyn.  Kolejnym ważnym krokiem w konstytuowaniu się nowych władz Gminy będzie zaprzysiężenie nowego burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, podczas którego nowy Burmistrz wygłosi przemówienie programowe. Tak czy owak, owe decyzje nowo wybranych władz samorządu przetną liczne spekulacje, które krążą od kilkunastu dni, a intensywnie od kilku dni wśród społeczności gminnej. Tymczasem w okolicach Zakliczyna spokojne przejście do kolejnej kadencji odnotowali sąsiedzi ze wschodu; Bogdan Stasz – wójt gminy Gromnik oraz Zbigniew Jurkiewicz – burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice i z zachodu; Marek Chudoba – burmistrz Czchowa. Nowi szefowie gmin po sąsiedzku obok Dawida Chrobaka to; Wiesław Kozłowski w gminie Dębno i na pewno w Pleśnej oraz być może w Wojniczu i Tuchowie, ale tam odbędą się dogrywki, podczas których wyborcy o tym zdecydują.   

Dogrywki wyborcze w naszej okolicy

Trzeba pamiętać, że w wielu miejscach w Polsce już niebawem ludzie ponownie udadzą się do urn wyborczych, by „dokończyć” wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, bo zgodnie z prawem wyborczym w sytuacji gdy żaden z kandydatów na szefa gminy czy miasta nie uzyskał minimum 50% głosów, wyborów ostatecznych dokonuje się w II turze wyborów spośród dwójki kandydatów, którzy uzyskali najwyższe poparcie w I turze. 16 listopada nie wybrano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 890 gminach, czyli w więcej niż 1/3 polskich gmin i miast. W Małopolsce wybierano 182 wójtów, burmistrzów i w tym 3 prezydentów miast na prawach powiatu z czego nie wybrano 60 włodarzy gminnych, w tym 3 prezydentów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz). Z taką sytuacją mamy w kilku gminach i miastach subregionu tarnowskiego. II tura wyborów odbędzie się 30 listopada 2014 roku i do tej tury powinni szykować się wyborcy w następujących gminach:

Czytaj więcej: Podziękowanie Wojciecha Skrucha16 listopada, mieszkańcy regionu tarnowskiego, obdarzyli mnie zaufaniem. Z Waszej woli zostałem radnym wojewódzkim. Za poparcie, za 6599 głosów oddanych na moją osobę, serdecznie dziękuję moim Wyborcom. Słowa podziękowania kieruję na ręce moich Przyjaciół, znajomych i działaczy Prawa Sprawiedliwości, którzy wspierali mnie w tych wyborach. Nie jestem wstanie wymienić wszystkich, nie chciałbym, aby w ferworze powyborczego jeszcze zamieszania, a z drugiej strony mojej radości, pominąć kogoś. Dlatego wszystkim, każdemu o osobna i wszystkim razem, serdecznie dziękuję. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań do tego, by mandat radnego województwa małopolskiego, wypełniać tak, aby w naszym regionie, w regionie tarnowski żyło się znacznie lepiej. Ze swojej strony deklaruję pomoc samorządom, organizacjom pożytku publicznego, wszystkim osobom fizycznym i prawnym w kontakcie z Małopolskim Urzędem Marszałkowski.

 Wojciech Skruch Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

 

Czytaj więcej: Jest koalicja w Powiecie TarnowskimW cieniu największego skandalu związanego z wyborami po 1989 roku, w związku z którym nie wiemy nadal jaki będzie skład Sejmiku Województwa Małopolskiego, ani kiedy zostaną oficjalnie ogłoszone i zatwierdzone wyniki wyborów samorządowych 2014, trwają (tam gdzie to możliwe) pierwsze układanki powyborcze. Wczoraj wieczorem obradowały gremia decyzyjne na poziomie powiatu PiS i PSL, a dzisiaj oficjalnie doszło do podpisania porozumienia koalicyjnego pomiędzy oboma ugrupowaniami – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie została podpisana właśnie deklaracja o współpracy koalicyjnej pomiędzy liderami PiS (Romana Łucarza i Jacka Hudymę) i PSL (Zbigniewa Karcińskiego i Stefana Dzika) oraz radnymi powiatowymi obu ugrupowań. Ogłoszono, że koalicja desygnuje na starostę Romana Łucarza (PiS) a na wicestarostę Zbigniewa Karcińskiego (PSL) i tym ustaleniom nikt nie będzie w stanie zagrozić, bowiem koalicjanci w liczącej 29 radnych Radzie Powiatu Tarnowskiego mają bardzo wyraźną większość 22 radnych; 13 z PiS oraz 9 z PSL.

Szanowni Wyborcy

 

Czytaj więcej: Podziękowania od Radnych Rady Powiatu TarnowskiegoCzytaj więcej: Podziękowania od Radnych Rady Powiatu TarnowskiegoPragniemy serdecznie podziękować Państwu za oddane na nas głosy i naszą listę w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Dzięki Państwa głosom zostaliśmy radnymi Rady Powiatu Tarnowskiego.

Postaramy się Państwa godnie reprezentować i nie zawieść Waszego zaufania. Dziękujemy za dobrą współpracę ustępującemu burmistrzowi, panu Jerzemu Sosce. Gratulujemy panu Dawidowi Chrobakowi wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Gratulujemy wszystkim, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej w Zakliczynie, Rady Powiatu Tarnowskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego.

      Adam Czaplak                                                                Kazimierz Korman

 

 

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn

Czytaj więcej: Podziękowania i gratulacje od Burmistrza - elektaPragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za oddane na mnie głosy podczas wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku i w konsekwencji wybór mnie na Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Dziękuję za obdarzenie mojej osoby zaufaniem – będę robił wszystko, aby Was nie zawieść – przede wszystkim jako człowiek wsłuchujący się w potrzeby, problemy i oczekiwania mieszkańców. Tak jak deklarowałem podczas wyborów, będę do dyspozycji mieszkańców – wszystkich mieszkańców Gminy.

Dziękuję rodzinie za ogromne wsparcie i wyrozumiałość dla mojej społecznej służby, dziękuję moim najbliższym współpracownikom, kandydatom do rad: Miejskiej i Rady Powiatu, którzy wspierali mnie podczas kampanii, ludziom życzliwym a także konkurentom w minionych wyborach, za spokojną i merytoryczną kampanię.

Dziękuję ustępującemu burmistrzowi Jerzemu Sosce, radnemu Rady Powiatu Tarnowskiego Kazimierzowi Kormanowi oraz Radzie Miejskiej w Zakliczynie za wspólne działanie na rzecz Gminy Zakliczyn w poprzedniej kadencji, w której pełniłem mandat radnego Rady Powiatu Tarnowskiego.

Gratuluję wszystkim, którzy zostali obdarzeni mandatami radnych; Rady Miejskiej w Zakliczynie, Rady Powiatu Tarnowskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego i zapraszam do wspólnej pracy na rzecz naszej Małej i Dużej Ojczyzny.

 

Dawid Chrobak    

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.