Logo 2
 

Czytaj więcej: Będzie nowy starosta i nowy Zarząd PowiatuPodczas 30. sesji Rady Powiatu Tarnowskiego zaplanowanej na dzień 29 stycznia (wtorek) dojdzie do rozpatrzenia wniosku o odwołanie starosty Mieczysława Krasa czytamy w punkcie 5 porządku obrad przesłanym przez przewodniczącego Wojciecha Skrucha radnym.  Porządek  sesji Rady liczy 14 punktów z czego aż trzy dotyczą odwołania starosty, a w zasadzie obecnego Zarządu Powiatu Tarnowskiego, bo to nie tylko w tym trybie starosta ale cały Zarząd jest odwoływany.  Wywiad z Mieczysławem Krasem na Zakliczyninfo (szczególnie jego druga część) był poświęcony obecnej sytuacji politycznej w Powiecie Tarnowskim  widzianej oczami obecnego jeszcze starosty. Można było wywnioskować z treści wywiadu udzielonego nam przez Mieczysława Krasa, że praktycznie do samego końca będzie trwała walka o szable potrzebne do głosowania, tymczasem już dziś Prawo i Sprawiedliwość które jest autorem wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Tarnowskiego może spokojnie czekać do wtorku.  Jak udało nam się dowiedzieć  u dobrze zorientowanego źródła sprawa jest już przesądzona,  bo zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe jak i Platforma Obywatelska zagłosuje za wnioskiem PiS – mało tego; o skuteczności głosowania ma zadecydować dyscyplina radnych zrzeszonych we wszystkich trzech klubach. Porozumienie PiS – PO – PSL oznacza że koalicja dysponuje co najmniej czterema głosami więcej niż potrzeba do odwołania Mieczysława Krasa – sprawa już na dziś wydaje się być przesądzona.

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn ma budżet na rok 201321 stycznia podczas 25. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie w godzinach południowych radni jednomyślnie uchwalili budżet Gminy Zakliczyn na rok 2013. Warto zapamiętać podstawowe wskaźniki budżetu, o którym tuż przed uchwaleniem w wystąpieniach mówili w superlatywach Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn ma budżet na rok 2013m.in. radni Henryk Lasota, Jerzy Łopatka i Edward Mietła: to co przygotował burmistrz Soska z Urszulą Nowak skarbnik Gminy, to mistrzostwo świata! Te wskaźniki to; niespełna 28 mln zł wydatków bieżących (utrzymanie oświaty, administracji i instytucji, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, profilaktyka, etc.), nieco ponad 31 mln zł to z kolei dochody bieżące Gminy, co czwarta złotówka planowana w wydatkach (prawie 10 mln zł) to wydatki inwestycyjne. Słynny przeciw zadłużeniowy algorytm Rostowskiego na plusie i otwarte drzwi do absorbcji dodatkowych środków do budżetu. Trudno się dziwić, że radni podnosząc rękę do góry czynili to z wielkim przekonaniem, że to ich bardzo dobra decyzja, tym bardziej że dodatkowe bardzo dobre informacje które przekazał im Burmistrz, to spadek zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku z planowanego ponad 13,5 mln zł do 12,5 mln zł. O szczegółach uchwalonego budżetu będziemy pisać niebawem.

 

Dokończenie rozmowy ze starosta tarnowskim Mieczysławem Krasem

Kazimierz Dudzik: Jakie inwestycje, przedsięwzięcia, projekty trzeba uznać za największe osiągnięcia Powiatu Tarnowskiego za pańskich rządów ?

Mieczysław Kras:

Czytaj więcej: 2 część wywiadu „Pozostanę samorządowcem – odrzucam polityczne projekty”Jednym z największych osiągnięć była budowa trzech sal gimnastycznych przy szkołach ponadgimnazjalnych w Gromniku, Radłowie i w Wojniczu. Ceną inwestycją była budowa krytej ujeżdżalni koni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze. W tutejszym Ośrodku jest 6 koni, wszystkie pracują w hipoterapii i terapeutycznej jeździe konnej. Wybudowaliśmy boisko ze sztuczną nawierzchnią w Ryglicach. W Kołkówce w gminie Rzepiennik adoptowaliśmy i rozbudowali budynek byłej szkoły pod potrzeby Domu Wczasów Dziecięcych oraz wybudowaliśmy w ubiegłym roku nowy budynek na ten cel w Jodłówce Tuchowskiej. Wykonaliśmy wiele inwestycji proekologicznych takich jak remonty kotłowni w szkołach powiatowych w Wojniczu i Radłowie, DPS-ach w Sieradzy i Wietrzychowicach. Za to wszystko – nie mówię żeby się tylko chwalić – za takie proekologiczne inwestycje Powiat Tarnowski w rankingu powiatów w Polsce uzyskał I miejsce na 311 ocenianych powiatów. Przejdźmy teraz do inwestycji drogowych. Trzeba powiedzieć, że za ostatnie 6 lat położyliśmy około 300 km nowych nawierzchni asfaltowych – to jest nieprawdopodobne osiągnięcie – takiego wyniku w historii powiatu nie było, a trzeba pamiętać o tym, że w 2000 roku mieliśmy oszacowane szkody powodziowe w drogownictwie na kwotę prawie 40 mln zł. Na dzień dzisiejszy są jeszcze sporadyczne może przypadki , może jedno, najwyżej dwa osuwiska na terenie powiatu, które nie są usunięte. Tutaj mam kolejny ranking Związku Powiatów i Gmin Polskich pod nazwą „Dobry Polski Samorząd” w którym zostaliśmy sklasyfikowani w skali kraju w roku 2011 na 16 miejscu, a w 2012 roku na 4 miejscu. W tym rankingu ocenie poddano m.in.: funkcjonowanie jednostki samorządowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem i informacją, promocja rozwiązań w zakresie służby zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja działań proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. W 2012 roku ten ranking ZPiGP wygrał powiat kielecki, drugi był powiat bielski, trzeci cieszyński i czwarty tarnowski.

Część pierwsza wywiadu ze starostą tarnowskim Mieczysławem Krasem

Kazimierz Dudzik: Panie Starosto proszę scharakteryzować powiat tarnowski.

Mieczysław Kras:

Czytaj więcej: „Pozostanę samorządowcem – odrzucam polityczne projekty”Powiat Tarnowski składa się z16 gmin i jest jednym z największych powiatów w Polsce - pod względem terytorialnym to szósty w kraju powiat.Na terenie powiatu mieszka ponad 197 tys. mieszkańców. Bardzo ciekawe jest geograficzne położenie Powiatu Tarnowskiego; od północypowiat zahacza o skrawek Niziny Sandomierskiej by z południową linią miasta Tarnowa przejść w Pogórze Karpackie – Góra św. Marcina jest pierwszym na tej linii wzniesieniem Pogórza Karpackiego.Takie położenie i ukształtowanie terenu powoduje, że mamy do czynienia z różnorodnymi formamiaktywności gospodarczej powiatu. Na północny dominują wysokotowarowe gospodarstwa rolne, wokół miast Tarnowa rozwija się mocny sektor usług i wytwórczości. Warto wiedzieć, że rejon wokół miasta Tarnowa jest drugim po Krakowie węzłem komunikacyjnym Małopolski, tutaj przecinają się ważne drogi prowadzące z zachodu na wschód oraz z północy na południe, co niewątpliwie jest atutem sprzyjającym działalności gospodarczej. Wzdłuż doliny Dunajca aż do ujścia do Wisły posiadamy duże zasoby żwiru i zakłady zajmujące się pozyskiwaniem i przerobem kruszywa.Na południowym- wschodzie powiatu działalność gospodarcza prowadzona jest w mniejszych firmach niż tych które zlokalizowane są wokół Tarnowa. Warto wymienić działalność z zakresie przetwórstwa drzewnego w rejonie Ryglic czy Rzepiennika Strzyżewskiego i Szerzyn. Na południu mamy Pogórze Ciężkowicko – Rożnowskie i wspaniałe warunki dla turystyki od Tuchowa przez Ciężkowice po Zakliczyn i trzeba powiedzieć że mieszkańcy tych gmin wykorzystują te atuty czego dowodem jest nie tylko bardzo dobra oferta gospodarstw agroturystycznych, ale coraz szerszy wachlarz ofertyatrakcyjnego wypoczynku.W takich kierunkach rozwija się Powiat Tarnowski .

Czytaj więcej: Czas na budżet21 stycznia burmistrz Jerzy Soska przedłoży do uchwalenia Radzie Miejskiej budżet gminy Zakliczyn na rok 2013, tydzień wcześniej 14 stycznia zbiorą się na wspólnym posiedzeniu Komisje Rady Miejskiej, aby zaopiniować projekt budżetu. O projekcie budżetu pisaliśmy na Zakliczyninfo już wielokrotnie. Tym razem krótka rozmowa z burmistrzem Jerzym Soską na ten temat.

K. Dudzik: Jaki budżet Gminy na rok 2013 Burmistrz położył radnym na stół ?

Jerzy Soska:

Jest to budżet prospołeczny, prorozwojowy i co najważniejsze realny. Może nie jest to budżet doskonały bo nie chcemy zwiększać ogólnego zadłużenia gminy a nasze dochody bieżące są ograniczone. Nie zawyżyliśmy sztucznie dochodów, np. poprzez chociażby wpisywanie znacznych kwot ze sprzedaży majątku. Zapisane wydatki powinny pokryć koszty funkcjonowania instytucji i realizację założonych inwestycji .

Czytaj więcej: Subiektywne podsumowanie 2012 roku - część 2

Zapraszam do drugiej, ostatniej części podsumowania roku 2012.

Lipiec

 

Powstała pierwsza na Pogórzu „Rowerowa wioska” , która została zbudowana przy świetlicy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Rudzie Kameralnej. Inwestycję zrealizowało Zakliczyńskie Centrum Kultury w ramach konkursu „Małych projektów” LGD Dunajec – Biała. Największy sukces ZF „Gwoździec” to udział w Międzynarodowym Festiwalu „Święto Dzieci Gór”, który odbył się w Małopolsce w trzeciej dekadzie lipca – festiwal organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączy uchodzi w opinii fachowców za najlepszy w Polsce festiwal folklorystyczny . W dniach 27 -28 lipca zadebiutował jako arena dużych imprez plenerowych Kompleks Sportowo – Rekreacyjny „Kamieniec”. Podczas imprezy „Brawo Zakliczyn” wręczone zostały statuetki nagrody „Jordan” przyznane przez Stowarzyszenie „Klucz”. Laureatami nagrody zostali: Matylda Nowak, Izabela Mytnik, Marek Gołąb i Stanisław Kusiak. W lipcu jubileusz 50 – lecia kapłaństwa obchodził Tadeusz Baniowski – misjonarz z Charzewic.

Czytaj więcej: Subiektywne podsumowanie 2012 roku - część 1Skończył się rok 2012. Wzorem poprzedniego roku postarałem się wybrać dla Państwa sprawy i wydarzenia, które moim zdaniem były najważniejsze ze społecznego, gospodarczego i politycznego punku widzenia dla naszej Gminy. Ranking ułożyłem według chronologii czasowej. To był drugi rok nowych rządów w Zakliczynie sygnowanych twarzami liderów lokalnego samorządu; Jerzego Soski – burmistrza i Józefa Wojtasa – przewodniczącego Rady Miejskiej. To był rok, który obfitował w ciekawe wydarzenia na świecie, w kraju, regionie i w gminie. Niektóre z wydarzeń i decyzji podjętych w roku 2012 mieć będą wpływ na to co dziać będzie się w najbliższych latach.

Zapraszam do pierwszej części podsumowania minionego roku.

 

Czytaj więcej: Ryczałt zamiast diety dla radnegoPodczas roboczej części 24. Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 28 grudnia nie uchwalono stawek podatku śmieciowego dla mieszkańców Gminy Zakliczyn. W związku z tym najistotniejszymi decyzjami Rady było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 oraz uchwały w sprawie wprowadzenia ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych Rady Miejskiej zamiast dotychczasowych diet. Na początku sesji samorząd wręczył nagrody laureatom konkursu literackiego (szerzej o tym w pierwszym numerze „Głosiciela” w 2013 roku). Niewątpliwie podjęcie przed Radę uchwały w sprawie zastąpienia diet ryczałtem to decyzja bardzo istotna. Dotąd radni  za udział w każdej sesji oraz za posiedzenie komisji otrzymywali diety, a tylko przewodniczący Rady Miejskiej miał ryczałtowe wynagrodzenie. Szkopuł polegał na tym, że  trudno było dokładnie wyliczyć w budżecie Gminy kwotę na wynagrodzenia dla radnych, ponieważ kwota ta wynikała z łącznej liczby posiedzeń, a liczby tych przewidzieć dokładnie nie sposób.

Czytaj więcej: Solidarność vs Rada Miejska Czytaj więcej: Solidarność vs Rada Miejska

Czytaj więcej: Półmetek samorządowy w Zakliczynie, Lusławicach i w TarnowieCzytaj więcej: Półmetek samorządowy w Zakliczynie, Lusławicach i w Tarnowie28 grudnia zbierze się po raz ostatni w roku 2012 władza samorządowa Gminy Zakliczyn  – na ten dzień zaplanowana została 24. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie. Sesja będzie mieć niezwyczajny, choć nawiązujący do tradycji przebieg. O godzinie 9 – tej w sali im. S. Jordana w ratuszu rozpocznie się część robocza sesji, podczas której radni podejmą uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, regulaminu utrzymania porządku i czystości oraz wysokości diet dla radnych. Podczas tej części sesji odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom Gminnego Konkursu Literackiego z zakresu profilaktyki pod tytułem "Labirynt uzależnień. Najlepsze wyjście – nie wchodzić."  O godzinie 13 –tej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego rozpocznie się druga część posiedzenia. Będzie to tradycyjne spotkanie świąteczno – noworoczne, na które oprócz radnych zaproszeni zostali sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Honorowi Obywatele Gminy Zakliczyn, władze powiatowe, wojewódzkie i parlamentarzyści.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.