Brawo
 

Czytaj więcej: Samorząd radzi

Dzisiaj (26 kwietnia) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbywa się 33. sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Program sesji liczy 22 punkty. Z ciekawych pozycji uwagę zwracają następujące punkty dotyczące polityki prorodzinnej Powiatu, m.in. : wysłuchanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Rada podejmie uchwałę dotyczącą powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojniczu oraz decyzję o przystąpieniu Powiatu do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Rada stanie przed decyzją nieodpłatnego przekazania działki w Zgłobicach na rzecz miejscowej OSP, a także podejmie uchwałę w sprawie wsparcia finansowego szkoleń medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego. Podczas sesji zaprezentowane zostanie sprawozdanie z działalności w roku 2012 Rzecznika Praw Konsumentów Powiatu Tarnowskiego. Rada nada nowy statut Samorządowemu Centrum Edukacji w Tarnowie. Zwyczajowo w programie sesji są wnioski i interpelacje radnych, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz zmiany w budżecie. Szczegółowy program sesji pod linkiem http://www.powiat.okay.pl/index.php/rada-powiatu/sesje-rady-powiatu

Czytaj więcej: Burmistrz gotowy na sesję absolutoryjną Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zrobił swoje i jest przygotowany do tego, aby rozliczyć się przez Radą Miejską z wykonania budżetu za rok 2012. Sprawozdanie zostało przekazane już przekazał radnym oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO).  Po otrzymaniu stanowiska RIO w sprawie wykonania budżetu do czynności przystąpi Komisja Rewizyjna do której (po zapoznaniu się ze stanowiskiem RIO), należy przygotowanie i przedstawienie wniosku Radzie o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Sesja absolutoryjna odbędzie się pod koniec maja. Sprawozdanie przygotowane przez Skarbnika Gminy oraz pracowników UM publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie w zakładce "Wykonanie Budżetu 2012" – zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia dokumentu pod linkiem http://www.zakliczyn.pl/images/materialy/wykonanie_budzetu_2012.pdf a tytułem zachęty do lektury poniżej publikuję ranking wydatków budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2012 w ujęciu procentowym:

Czytaj więcej: Wybieramy Symbol Ziemi Zakliczyńskiej

Czytaj więcej: Wybieramy Symbol Ziemi Zakliczyńskiej12 kwietnia zakończyliśmy plebiscyt „Super Sołtys”. Głosowanie do samego końca było bardzo pasjonujące. Gratulujemy zwycięzcy, finalistom  i wszystkim sołtysom. Super Sołtys Ryszard Różak z Zawady Lanckorońskiej odbierze specjalny kapelusz ufundowany przez Stowarzyszenie „Klucz” podczas 14. Święta fasoli. Celem plebiscytu była popularyzacja funkcji sołtysa; mamy nadzieję, że nazwiska szefów wiejskiego samorządu (i miasta Zakliczyn) utkwiły w pamięci nie tylko mieszkańcom poszczególnych miejscowości gminy Zakliczyn, ale głosującym w kraju, i jak nas dochodziły słuchy, nawet zagranicą. Zapraszamy do kolejnego głosowania. Tym razem zapraszamy do wyboru symboli kulturowych Ziemi Zakliczyńskiej; czegoś, co waszym zdaniem kojarzy się najbardziej z naszą gminą nam samym i gościom odwiedzającym Ziemię Zakliczyńską. Proponujemy dziesięć kandydatur do tytułu „Symbol Ziemi Zakliczyńskiej” – oto nasze propozycje:

Czytaj więcej: Rada Miejska doceniała pracę ZCK w 2012 rokuCzytaj więcej: Rada Miejska doceniała pracę ZCK w 2012 rokuPodczas 27. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie radni ocenili działalność Zakliczyńskiego Centrum Kultury w roku 2012 – od razu z satysfakcją informuję, że ocena radnych naszej instytucji wypadła bardzo dobrze; radni docenili naszą aktywność na wielu polach działalności programowej oraz zwrócili uwagę na zaradność w pozyskiwaniu fundusz pozabudżetowych, co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie dodatniego bilansu finansowego. W kategoriach budżetowych ZCK uzyskało zysk w wysokości ponad 48 tys. zł, który oczywiście został przeznaczony na działalność statutową instytucji. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności ZCK i zatwierdzili sprawozdanie finansowe instytucji kultury. W innej uchwale Rada przeznaczyła 5 tys. złotych dotacji dla ZCK na uszycie strojów ludowych dla grupy dziecięcej ZF Gwoździec, za co Radzie i Burmistrzowi podziękował wnioskodawca, radny Stanisław Nadolnik.  A oto fragmenty wypowiedzi radnych przed głosowaniem nad sprawozdaniami:

Czytaj więcej: 27 sesja Rady Miejskiej  26 marca 2013Kolejną 27. sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie przewodniczący Józef Wojtas zwołuje na wtorek 26 marca 2013 roku. Sesja rozpocznie się o godzinie 9 -tej w Sali im. S. Jordana w ratuszu w Zakliczynie. Tradycją wprowadzoną w obecnej kadencji, najpierw Burmistrz zdaje relację ze swojej działalności pomiędzy sesjami, następnie interpelują radni i ewentualni goście sesji zgłaszają wnioski, a potem Rada przechodzi do części obrad związanych ze stanowieniem prawa miejscowego. Tym razem radnym przedkłada się następujące projekty uchwał:

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakliczyn na 2013 rok,

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

- uchwała w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na 2014 rok,

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2013 roku,

Czytaj więcej: ZCK; na co dostaje z budżetu, co i ile kosztujeW poprzednim artykule o tym jak Zakliczyńskie Centrum Kultury funkcjonowało w roku 2012 podałem informacje na temat wydatków instytucji w rozbiciu na poszczególne działy: wynagrodzenia, usługi obce, materiały, działalność programowa i wydatki majątkowe. Dziś kolejne szczegóły realizacji planu finansowego, który po nowelizacji w 2011 roku ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest podstawową formą rozliczania się z działalności instytucji kultury. Rzeczona ustawa nakazuje planowanie powiązane z budżetem zadaniowym, który powinien być określony przez organizatora instytucji ( w naszym wypadku organizatorem jest Gmina Zakliczyn). Dotacja organizatora jest w związku z tym precyzyjne zdefiniowana i może mieć charakter podmiotowy (środki na bieżącą działalność instytucji) oraz celowy (jak nazwa sugeruje jest to dotacja na określony cel). Gmina Zakliczyn na działalność Centrum w formie dotacji podmiotowej wyłożyła w minionym roku 510 tys. zł, co pozwoliło na sfinansowanie:

Czytaj więcej: W 2012 roku pieniądze wydaliśmy na...Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszej informacji prezentuję wydatki Zakliczyńskiego Centrum Kultury w rozbiciu na poszczególne działy, tj. wynagrodzenia, umowy cywilne, koszty działalności programowej, usługi obce oraz wydatki majątkowe w kolejności od najwyższych do najniższych pozycji budżetowych. Na finał każdej pozycji jest dodatkowo porównanie do kosztów z roku 2011.

Koszty wynagrodzeń: 286 671 zł 17 gr

Koszty wynagrodzeń obejmują wypłaty dla pracowników etatowych ZCK brutto, tj. pensje, składki ZUS, podatki,  ryczałty samochodowe za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych pracowników, koszty delegacji i szkoleń oraz fundusz nagród.  W  różnych wymiarach czasowych w formie etatowej w ZCK zatrudnionych jest  osiem osób – koszty wynagrodzeń pracowników ZCK wraz ze składkami wyniosły 257 tys. zł  (szczegółowy wykaz zatrudnionych, funkcje i wymiar etatu jest – patrz na pasku menu Zakliczyninfo, zakładka  „ZCK – o nas”). Pozostałe koszty wynagrodzeń to delegacje, szkolenia, ryczałty, fundusz nagród – w sumie ok. 29 tys. zł. Warto  zwrócić uwagę na fakt, że pracownikom instytucji kultury nie przysługują od 2001 roku premie i trzynastki obowiązujące nadal w innych sektorach administracji publicznej.

Czytaj więcej: Efektywne finansowo ZCK w 2012 roku

Staramy się prowadzić działalność w sposób transparentny (przejrzysty), dlatego m.in. publikujemy na naszym portalu sprawozdania finansowo – merytoryczne (są w zakładce „dokumenty do pobrania”). Mamy już dokładne informacje z wykonania budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury w roku 2012 i dlatego postanowiłem podzielić się tą informacją z mieszkańcami Gminy na Zakliczyninfo. Sprawozdania finansowe i merytoryczne ZCK będą przedmiotem oceny Rady Miejskiej i po jej dokonaniu również trafią do zakładki „Dokumenty do pobrania.” Tymczasem w pierwszej części informacji zapoznam czytelników z podstawowymi wskaźnikami  planowanego i wykonanego budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury w roku 2012.

Plan finansowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury na tzw. starcie, czyli po uchwaleniu budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012 zakładał, że nasz budżet zamknie się kwotą 645 tys. 200 złotych po stronie przychodów i wydatków, z czego dotacja budżetu Gminy opiewała na kwotę 500 tys. zł a przychody z działalności statutowej na 145 tys. 200 zł.

Podczas każdej sesji Rady Miejskiej jest możliwość złożenia interpelacji i wniosków. Wielu radnych i sołtysów korzysta z tej możliwości – tak było tez podczas 26. Sesji RM w Zakliczynie. Oto o co wnioskowali radni i sołtysi na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej: Radni i sołtysi wnioskują na sesjiMarian Skwarło – radny RM (Charzewice/Faliszewice) : Przy drodze wojewódzkiej nr 980, przy zjazdach na drogi gminne ustawiane są biało – zielone słupki. Mieszkańcy Charzewic zwracają się z wnioskiem, że takie słupki przydałoby się zamontować takie słupki przy zjeździe z drogi wojewódzkiej do Charzewic koło posesji pana Mrzygłoda.

Anna Moj – radna RM (Dzierżaniny, Jamna, Paleśnica) : Panie Burmistrzu! Ja mam ogromną prośbę w sprawie drogi wojewódzkiej nr 975. Nawierzchnia tej drogi jest tragiczna, a to co robią w ramach bieżących remontów to jest kpina! Kiedy sypie śnieg, pada deszcz, jadą samochodem nawet bez oznakowania na zakręcie; jeden sypie coś z worka, drugi idzie i udeptuje butami. Przejedzie kilka samochodów i po „takiej naprawie” jest czarny gryz na całej powierzchni jezdni. Postawili 12 znaków; obecnie są zasłonięte workami, ale przypuszczam że to będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h i „uwaga garby”. Co 100, 200 metrów są te znaki ustawione. Nie wiem czy my jako mieszkańcy tego terenu nie musimy się zmobilizować i zrobić jakąś akcję protestacyjną na tej drodze. To co tam jest z nawierzchnią drogi to zakrawa na kpiny i nie daje żyć ludziom mieszkającym w tym rejonie gminy.

Czytaj więcej: Ile ma zarobić nauczyciel22 lutego, podczas 26. Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli mgr Małgorzata Jaworska poinformowała radnych o wynagrodzeniach nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zakliczyn. Informacja istotna jest z punktu widzenia ustawy Karta Nauczyciela w szczególności zapisu art. 30 pkt. 3 tejże ustawy mówiącej że:

„Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty - 100%,

2) nauczyciela kontraktowego - 111%,

3) nauczyciela mianowanego - 144%,

4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.”

W przeliczeniu na realne kwoty powyższy zapis ustawowy ma się następująco:

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.