baner 5
 

Czytaj więcej: Konsultacje Społeczne   w Gminie ZakliczynGmina Zakliczyn rozpoczęła w listopadzie realizację projektu pn. „Konsultacje Społeczne w Gminie Zakliczyn”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Cel projektu:

Czytaj więcej: Pozytywne zamieszanie wokół zakliczyńskich korzeni rodzinnych ministra finansów Mateusza Szczurka  -   lokalnemu „koncernowi informacyjnemu ZCK” (Zakliczyninfo i Głosiciel) - przysporzyło nam sporo pracy. Kontaktują się z nami dziennikarze większych mediów z prośbą o materiały i źródła informacji.  W Internecie pojawiło się sporo informacyjnych głupstw, m.in. o tym, że rzekomo ojcem Mateusza Szczurka jest niejaki Stan Szczurek, polonijny finansista rzecz oczywista z Ameryki. Media pytają o to czy na pewno Mateusz Szczurek bywa w Zakliczynie, czy zna nasze miasteczko, ponadto pasjonują się informacją podaną przez nas o tym, że dziadek ministra był burmistrzem przedwojennego Zakliczyna.  Zgodnie z zapowiedzią,  informujemy o związkach Ministra Finansów z Zakliczynem na portalu Zakliczyninfo oraz w miesięczniku „Głosiciel”, gdzie w grudniowym wydaniu naszej gazety, czytelnicy otrzymają obszerny i unikatowy materiał.  Dzisiaj, żeby nie było wątpliwości co do tego, czy Mateusz Szczurek zna Zakliczyn i tu bywa, publikujemy scan artykułu autorstwa Michała Wysockiego zamieszczony w 2006 roku w  listopadowym numerze „Manager magazin.”  Ponadto dodajemy trochę więcej (ale nie wszystkie) informacji na temat dziadka Mateusza Szczurka – przedwojennego burmistrza Zakliczyna Michała Szczurka. W 2006 roku w związku z ponownym uzyskaniem praw miejskich przez Zakliczyn, nakładem naszej instytucji kultury ukazała się książka „Opowieść o dziejach Zakliczyna i okolicy” będąca zapisem wykładu historyka, doktora Jana Hebdy, wygłoszonego podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie przez autora.W książce tej czytamy m.in.: „ …Ówczesny burmistrz, Michał Szczurek, pełniący ten urząd po zmarłym w końcu listopada 1928 roku Władysławie Rzepeckim został sołtysem. Zamknął on pierwszą długą listę burmistrzów Zakliczyna i zarazem otworzył drugą listę sołtysów przerwaną przywilejem lokacyjnym miasta z czerwca 1558 roku. Mieszkańcy Zakliczyna dalej jednak tytułowali go burmistrzem, a dla załatwienia spraw i na jarmark nadal chodzili „do miasta”… 

Czytaj więcej: Oświatowe wyliczankiNajwyższą kwotą w budżecie gminy takiej jak gmina Zakliczyn są wydatki na realizację zadań oświatowych, czyli na prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Pisząc „takiej gminy jak gmina Zakliczyn”, mam na myśli gminę ubogą, „żyjącą” w głównej mierze z subwencji i dotacji, a do takiej zalicza się właśnie gmina Zakliczyn. W nowych realiach budżetowych, gdzie Minister Finansów kładzie nacisk na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących, władza samorządowa zmuszona jest do nie lada gimnastyki budżetowej, by w efekcie uzyskać dodatni wskaźnik warunkujący przyjęcie budżetu. Mówiąc po ludzku, tak należy konstruować budżet, aby wydatki bieżące równały się co najmniej dochodom bieżącym, a miło jest z punktu widzenia budżetu, gdy wydatki bieżące są niższe niż bieżące dochody, bo wtedy można poważniej myśleć o wydatkach inwestycyjnych. Skoro o tym mowa, to wydatki na oświatę prawie w 100% są wydatkami bieżącymi. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się wyjaśnić budżetową „kwadraturę koła” i dlaczego wydatki na oświatę odgrywają tutaj wiodącą rolę. Zatem oddajmy głos Burmistrzowi, który jest ustawowo odpowiedzialny za przygotowanie i przedłożenie Radzie projektu budżetu Gminy, by uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej wydatków oświatowych zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014. Jerzy Soska -   „Na realizację zadań oświatowych w 2014 roku,  w gminie Zakliczyn została zaplanowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencja w wysokości 10 mln 668 tys. 85 zł. W przeliczeniu na statystycznego ucznia (uczniów Gmina Zakliczyn ma 1211 – p.K.D),  jest to 8 809 zł. Otrzymana subwencja nie wystarczy na bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjów (brakuje około 400 tys. zł). Natomiast, by zrealizować wszystkie zadania oświatowe (łącznie z edukacją przedszkolną oraz prowadzeniem zajęć w klasach "0", transportem, obsługą finansową placówek), do subwencji Gmina musi dołożyć około 30 % środków z dochodów, co stanowi kwotę 3 mln 200 tys. 425 zł. Na realizację bieżących zadań oświatowych w roku 2014 planuje się kwotę około 13 mln 868 tys. zł. Ponadto w budżecie będą zaplanowane środki na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości około 0,5 mln zł. Sytuację złagodzi planowana do pozyskania dotacja na realizację zajęć w przedszkolach i klasach "0". Kierownicy jednostek oświatowych otrzymali swobodę w podejmowaniu decyzji zarządczych, tworzeniu i realizacji budżetu z uwzględnieniem realnych możliwości samorządu.”

Czytaj więcej: Nowy minister finansów jest wnukiem zakliczyńskiego burmistrza (aktualizacja)Czytaj więcej: Nowy minister finansów jest wnukiem zakliczyńskiego burmistrza (aktualizacja)Mateusz Szczurek – jak się okazuje, nie najmłodszy jednak w historii Rzeczpospolitej minister finansów, w opinii nie tylko premiera, ale ekspertów znających się na finansach – to najzdolniejszy polski ekonomista młodego pokolenia. Po ogłoszeniu nominacji dla nowych ministrów rządu Donalda Tuska w środę (20 listopada) pisaliśmy na Zakliczyninfo – jako jedyne medium informacyjne - o tym, że Zakliczyn ma swojego ministra.  Obiecaliśmy, że dodamy ciekawe informacje i dodajemy. Mateusz Szczurek  jest wnukiem Michała Szczurka –  przedwojennego burmistrza miasta Zakliczyn – na naszym portalu publikujemy unikatowe zdjęcia dziadka ministra, fotografie pana burmistrza Michała Szczurka. Najmłodszy w historii Polski  minister finansów ma całkiem sporą i obecnie rodzinę w Zakliczynie. Nas ucieszył e-mail od żony ministra do redaktora naczelnego miesięcznika „Głosiciel” wydawanego przez ZCK, wysłany do Marka Niemca tuż po ogłoszeniu nominacji o takiej treści:

Czytaj więcej: Zakliczyński minister finansów w rządzie Donalda Tuska Rząd został zrekonstruowany, a jedna nominacja powinna wzbudzać u Zakliczynian szczególnie ciepłe emocje, bowiem nowym ministrem finansów został dr Mateusz Szczurek, który jak żaden z innych ministrów zna Zakliczyn i co najmniej kilka razy w roku tutaj bywa (jeszcze częściej ojciec nowego ministra - gratulujemy i pozdrawiamy!!!), bo też zacne korzenie rodowe osoby odpowiedzialnej od 20 listopada 2013 roku za kasę państwa znajdują się w Zakliczynie. Choć na próżno by szukać w oficjalnej biografii nowego ministra finansów wzmianki o związkach z naszym miasteczkiem, to my wiemy, bo też często widywaliśmy go w ratuszu, na przykład wtedy, gdy odpoczywał w naszej kawiarni, to i tak  pracował, coś tam sprawdzając i notując w osobistym komputerze. Nie dziwi nas więc to co o Mateuszu Szczurku powiedział premier Donald Tusk podczas nomionacji: To jeden z najzdolniejszych młodych ekonomistów, specjalista od makro i liczenia pieniędzy.  My dodamy, że minister finansów Mateusz Szczurek wraz z rodziną to zapaleni turyści rowerowi, którzy przemierzyli w ten sposób kawał globu, a do niedawna (do ogłoszenia nominacji) można było wejść na stronę internetową Szczurek.com – rowerowa i kabanosowa  strona Szczurków.  Pozdrawiamy z Zakliczyna i opierając się na naszych dobrych kanałach informacyjnych, postaramy się dodawać ciekawe informacje o zakliczyńskim ministrze, tymczasem przypominamy poniżej notkę biograficzną, którą publikują wszystkie ważne media informacyjne:

Czytaj więcej: Odkrywcy talentów ze Stróż na warszawskich salonachCzytaj więcej: Odkrywcy talentów ze Stróż na warszawskich salonach

Szkoła Podstawowa w Stróżach w minionym roku szkolnym uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” jak Szkoła Odkrywców Talentów. W marcu tego roku odbyła się w Warszawie I konferencja na której  szkoła otrzymała nominację,  która upoważniała do ubiegania się o wyróżnienie za najciekawsze projekty realizowane od grudnia do czerwca i przesłane do organizatorów do końca września. Innowacyjne działania podjęte przez  szkołę spełniły kryteria określone regulaminem i  szkoła w Stróżach  znalazła się w gronie 50 wyróżnionych szkół  na 140 nominowane. W dniach 7-8 listopada w Warszawie odbyła się II konferencja podsumowująca realizację tego zadania połączona z wręczeniem wyróżnionym szkołom nagród i dyplomów. W konferencji uczestniczyła pani dyrektor Elżbieta Malawska – Pajor oraz Elżbieta Soska koordynator projektu. Ponadto celem konferencji była wymiana dobrych praktyk sieci Szkół Odkrywców Talentów, a także poszerzenie poziomu wiedzy uczestników w zakresie sposobów identyfikowania i rozwijania zainteresowań oraz predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole. 

Czytaj więcej: Rezolucja Rady Powiatu TarnowskiegoW ostatnim czasie docierały do opinii publicznej Regionu Tarnowskiego informacje o konieczności wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które dotąd były jego własnością Powiatu Tarnowskiego, m.in. dotyczy to obiektów Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze.  Dzięki uprzejmości radnego Rady Powiatu Tarnowskiego Dawida Chrobaka otrzymaliśmy tekst Rezolucji jaką RPT przyjęła w sprawie wypłaty ze środków budżetu Powiatu Tarnowskiego odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości ziemskich. Rezolucja Nr 9.2013 została przyjęta przez  Radę Powiatu Tarnowskiego w dniu 30 października 2013 roku.

 

 

REZOLUCJA

RADY POWIATU TARNOWSKIEGO

w sprawie wypłaty ze środków budżetu Powiatu Tarnowskiego odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości ziemskich bezprawnie znacjonalizowanych przez komunistyczne władze PRL na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

 

Rada Powiatu Tarnowskiego wyraża swoje zaniepokojenie koniecznością wypłaty z budżetu Powiatu Tarnowskiego odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości ziemskich bezprawnie znacjonalizowanych przez komunistyczne władze PRL na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Bezspornym jest, iż majątek zagrabiony po II wojnie światowej przez komunistyczne państwo trzeba zwracać prawowitym właścicielom. Należy pamiętać o tym, że wykonywanie reformy rolnej w sposób wskazany w przywołanym powyżej dekrecie PKWN następowało z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów, które nakazywały m.in. usunięcie właścicieli przejmowanych majątków w ciągu trzech dni poza teren powiatu, co uniemożliwiało im zabranie rzeczy niepodlegających zajęciu. Dopiero obalenie systemu komunistycznego dokonane w 1989 r. otworzyło możliwość dochodzenia przez właścicieli lub ich spadkobierców roszczeń majątkowych związanych z bezprawiem dokonanym przed niemal  pół wiekiem. Proces wypłaty odszkodowań lub zwrotu majątków nie może jednak odbywać się kosztem niczemu nie winnych samorządów, które muszą teraz drogo płacić za bezprawne działania władz PRL.

Czytaj więcej: Spotkanie Burmistrza z ngo'sBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnej z terenu Gminy Zakliczyn na coroczne spotkanie konsultacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 listopada 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w sali im. Spytka Jordana w Ratuszu w Zakliczynie. Tematem spotkania będzie konsultacja projektu Programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku oraz omówienie kierunków wspólnych działań Gminy Zakliczyn i organizacji pozarządowych w kolejnym roku.

Czytaj więcej: 33. sesja Rady Miejskiej; uchwalone podatki, wnioski radnych

Dwanaście punktów liczył program 33. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 29 października 2013 roku w sali im. S. Jordana w ratuszu.  Nie wdając się w szczegółową analizę poszczególnych punktów, warto zaznaczyć,  że było to pierwsze z serii posiedzeń władzy samorządowej, które przygotowuje grunt pod uchwalenie budżetu Gminy na rok 2014. Celowo pomijam w relacji rutynowe punkty obrad, takie jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, relacja Burmistrza ze swej działalności międzysesyjnej, bieżące zmiany w budżecie Gminy czy informacja na temat realizacji wniosków i interpelacji, tudzież zgłaszane do Rady Miejskiej pod adresem organów wykonawczych Gminy skargi.  Tym razem  kilka zdań o podatkach oraz relacja o tym jakie wnioski i interpelacje zostały zgłoszone podczas ostatniej sesji.

Czytaj więcej: Odszedł ostatni premier PRL i pierwszy premier III RP28 października 2013 roku w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Mazowiecki, ostatni premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zarazem pierwszy premier Rzeczypospolitej Polskiej oznaczanej jako III RP.  Już samo pierwsze zdanie oddaje sens życiorysu  tej historycznej postaci.  Niewątpliwie Tadeusz Mazowiecki na  stałe zapisał się w historii Polski, a sądząc po reakcjach mediów światowych, również  w historii politycznej przełomu XX i XXI wieku Europy Środkowo – Wschodniej.  Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku w rodzinie znanego w mieście lekarza. Pierwsze dramatyczne doświadczenia jego życia wiążą się z okupacją niemiecką, wysiedleniami i zbrodniami, na które patrzył jako dorastający chłopiec. W 1944 roku  został aresztowany starszy brat Tadeusza, wywieziony do Stuthoffu, przepadł bez śladu. Krótko po wojnie Tadeusz Mazowiecki ukończył szkołę średnią w Płocku.  Aktywność społeczna Mazowieckiego przypada na okres podporządkowywania Polski ZSRR - w 1946 roku wstępuje do Stronnictwa Pracy, jednak  nim w Płocku zdołano rozpocząć działalność, Stronnictwo zostało zawieszone wskutek zablokowania jego możliwości działania przez Polską Partię Robotnicza. Pierwszy okres działalności publicznej Mazowieckiego wiąże się z podjęciem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Prócz studiów angażował się w działalność społeczną, od 1949 roku współpracował z tygodnikiem „Dziś i Jutro”, następnie był działaczem Stowarzyszenia PAX i między innymi w  latach 1953-55 redaktorem naczelnym „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.