Baner 4
 

Czytaj więcej: Założenia do budżetu Gminy na rok 2014 - wydatkiRozpoczęły się prace nad konstrukcją budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014. W poprzednim artykule pisałem o głównych, zaprezentowanych przez burmistrza Jerzego Soskę, wskaźnikach dochodowych przyszłorocznego budżetu. Konstrukcja propozycji budżetowych, tak jak zresztą poprzednich trzech lat, jest bardzo ambitna. Budżet jest konstruowany bardzo rygorystycznie, szczególnie po stronie wydatkowej, stąd m.in. ograniczenie wydatków bieżących i w konsekwencji wzrost wydatków majątkowych, innymi słowy wzrost nakładów na inwestycje komunalne.  Efektem tej strategii będzie fakt, że per capita co najmniej jeden budżet roczny z czterech w tej kadencji  zostanie przeznaczony na inwestycje. Prognoza mówi o wartości inwestycji w mijającej kadencji rzędu 36 – 37 mln zł, ale można przypuszczać na podstawie mijających 3 lat, (przy sprzyjających okolicznościach ostatniego roku kadencji), nie jest wykluczone, że zbliży się do wartości 40 mln zł. 

Na co Gmina będzie wydawać pieniądze w 2014 roku ?

Czytaj więcej: Założenia do budżetu Gminy na rok 2014 - dochodyRozpoczęły się prace nad konstrukcją budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014. Do 16 października burmistrz Jerzy Soska zobowiązał kierowników jednostek do przedłożenia projektów budżetów swoich instytucji według kryteriów określonych przez kierownictwo Gminy. 21 października w ratuszu odbyło się spotkanie z pracownikami i kierownikami jednostek podczas którego Burmistrz przekazał informacje na temat założeń liczbowych dotyczących wskaźników dochodowych i wydatkowych  przyszłorocznego budżetu oraz  efekty jakie poprzez założone wskaźniki  samorząd chce osiągnąć.  Takie same informacje dotarły do radnych Rady Miejskiej, którzy 23 października na posiedzeniu połączonych komisji  rozpoczęli prace nad założeniami budżetowymi.  W dzisiejszym artykule kilkanaście spostrzeżeń na temat założeń dotyczących planowanych dochodów Gminy w roku 2014.

Czytaj więcej: Jerzy Soska wśród kandydatów na Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski 2013Trwa 14 edycja plebiscytu  "Najpopularniejszy wójt i burmistrz Małopolski" . W pierwszym etapie czytelnicy Gazety Krakowskiej, (która wyspecjalizowała się w plebiscytach), zgłaszali swoich kandydatów do tego zaszczytnego tytułu.  Do 1 października można było zgłaszać kandydatów. W dniu 2 października 2013 roku Kolegium Redakcyjne Gazety Krakowskiej dokonało oceny zgłoszonych kandydatur i zatwierdziło listę kandydatów do drugiego etapu  plebiscytu - wśród nich w kategorii „Najpopularniejszy burmistrz Małopolski 2013” jest Jerzy Soska.  Lista została opublikowana w dniu 4 października  na łamach dziennika „Polska Gazeta Krakowska” oraz w na stronach internetowych gazety  i od 4 do 25 października można głosować na kandydatów do tytułu. Mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn w szczególności zachęcamy do głosowania na burmistrza Jerzego Soskę.

Jak głosować ?  Można to zrobić w dwojaki sposób:

Czytaj więcej: Dzieje się – wrzesień w Gminie Zakliczyn Dobiegł końca sezon letni i nie oznacza to, że mieszkańcy Gminy Zakliczyn mogą narzekać na brak ofert pod swoim adresem.  W minioną niedzielę parafianie parafii p.w. św. Idziego opata w Zakliczynie przeżywali jubileusze kapłaństwa ks. prałata Józefa Piszczka (50 lat) oraz ks. Pawła Mikulskiego (25 lat kapłaństwa). Obszerna fotorelacja z tej uroczystości autorstwa Marka Niemca w artykule wyżej.

10 września (wtorek) w ratuszu odbyło się spotkanie partnerskie projektu Miejscowości Tematyczne w Małopolsce, w którym uczestniczyły Anna Pasieka z Fundacji BIS oraz Małgorzata Woźniak z ESWiP z Elbląga oraz władze samorządowe Gminy z burmistrzem Jerzym Soską i sekretarzem Gminy Januszem Krzyżakiem, reprezentanci projektu z Gwoźdźca i Rudy Kameralnej a także partnerzy projektu z Gminy Zakliczyn.

11 września ( w środę) w punktach sprzedaży powinien pojawić się nowy numer miesięcznika „Głosiciel”, będzie to pierwszy po powrocie ze zwolnienia chorobowego i urlopu numer , który ponownie wyjdzie spod ręki redaktora naczelnego Marka Niemca.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Bez Barier i Gmina Zakliczyn nagradzają zdolnych gimnazjalistówW dniu 1 września 2013 r. podczas Święta Fasoli  prezes Jerzy Woźniak oraz burmistrz gminy Zakliczyn Jerzy Soska wręczyli  dyplomy dla 22 szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjum z terenu gminy Zakliczyn, w tym 17 stypendiów dla gimnazjum w Zakliczynie i 5 stypendiów dla gimnazjum w Paleśnicy. Nagrodzeni uczniowie w roku szkolnym 2012/2013 w sposób szczególny wyróżniali się w nauce. Średnia laureatów konkursu w zakliczyńskim gimnazjum kształtowała się od 5,14 do 5,86, w Paleśnicy od 4,78 do 5,21. W rankingu o stypendium można było uzyskać również dodatkowe punkty za udział w konkursach na szczeblu ponad szkolnym oraz za sytuację materialną rodziny. Listę rankingową stypendystów zatwierdziła komisja kwalifikacyjna programu składająca się z przedstawicieli lokalnego samorządu, gimnazjum w Zakliczynie i Paleśnicy, lokalnych organizacji społecznych oraz zarządu SPON BEZ BARIER. Każde stypendium wynosi 500 zł. Oprócz stypendiów prezes SPON BEZ BARIER  ufundował 5 nagród specjalnych po 250 zł dla uczniów wyróżniających się, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów konkursu o stypendium.

Czytaj więcej: Świąteczne JászfényszaruCzytaj więcej: Świąteczne JászfényszaruNa Węgrzech dzień 20 sierpnia jest wielkim świętem narodowym.  W tym dniu przypada wspomnienie kanoniczne pierwszego króla Węgier św. Stefana. We wszystkich wsiach i miastach odbywają się wtedy uroczystości, które można określić jako Dzień Węgrów a forma organizacji takiej imprezy, to kompilacja dni miasta i dożynek nazywanych tutaj świętem pierwszego chleba.  Pisałem o tym wcześniej, że miasto partnerskie Gminy Zakliczyn – Jászfényszaru obchodzi w roku  2013 jubileusz 20 – lecia przywrócenia praw miejskich. Z tej okazji obchody były szczególnie uroczyste i dwudniowe. 19 sierpnia po godzinie 15 – tej rozpoczęły się one przed miejscowym Domem Kultury, skąd pochód złożony z władz samorządowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców miasta udał się główną ulicą Szabadság w kierunku budynku Urzędu Miejskiego Jászfényszaru,  zatrzymując się „po drodze” przy oddanych do użytku inwestycji komunalnych. W roku 2013 ekipa burmistrz dr Marty Czéglédi szczyciła się wyremontowanymi budynkami komunalnymi w szczególności siedzibą Urzędu Miejskiego oraz władz samorządowych miasta (dwa oddzielne obiekty) oraz odnowionym centrum m.in. park obok kościoła oraz pomnik ofiar I wojny światowej w tymże parku i wybudowany przed siedzibą władz miasta pomnik króla Bëli IV.

Czytaj więcej: Kolejny filipowicki projekt napisany z sukcesem !!!Czytaj więcej: Kolejny filipowicki projekt napisany z sukcesem !!!Czytaj więcej: Kolejny filipowicki projekt napisany z sukcesem !!!

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Kolejny filipowicki projekt napisany z sukcesem !!!Filipowice mogą pochwalić się kolejnymi w ostatnim czasie środkami unijnymi na koncie swojej miejscowości. Wszystko za sprawą kolejnego projektu, który udało się z sukcesem napisać i zrealizować przy pomocy miejscowej, aktywnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak jak to bywało w poprzednich latach także i teraz zarówno autorem jak i koordynatorem projektu jest miejscowy radny (przewodniczący Rady Miejskiej) Józef Wojtas, pełniący w jednostce funkcję wiceprezesa. Projekt związany z realizacją operacji pn.  „Zakup instrumentów muzycznych dla strażackiej orkiestry dętej w Filipowicach” powstał w ramach EFRROW - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W ramach projektu zostały zakupione trzy profesjonalne instrumenty dęte: tuba, klarnet i flet poprzeczny. Wartość projektu opiewa na kwotę 30 900,00 złotych, przy czym wartość dofinansowania wynosi 24 720,00 złotych co stanowi 80% kosztów zakupu wymienionych instrumentów. Pozostałą kwotę 6 180,00 złotych czyli 20% wartości projektu stanowił wkład własny, który został pokryty przez jednostkę przy wsparciu Klubu Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej Stowarzyszenia „Klucz” skupiającego jej sympatyków.

Czytaj więcej: Bogaci i biedni; czyli sąsiedzki ranking Zakliczyninfo gmin zamożnych i biednychCzytaj więcej: Bogaci i biedni; czyli sąsiedzki ranking Zakliczyninfo gmin zamożnych i biednychWe „Wspólnocie” został opublikowany  „Ranking  Zamożności Samorządów 2012”, który dla pisma samorządu terytorialnego przygotował  Paweł Swianiewicz - Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.  Ranking, jak czytamy w artykule „Wspólnoty”, ukazuje tempo rozwoju oraz świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez włodarzy i rady gmin, miast, powiatów i województw.  Z tezą o jakości decyzji  samorządu można dyskutować, bowiem od  lat w czołówce rankingu najliczniej reprezentowane są: największe miasta, bogate gminy i powiaty wokół największych miast, małe miejscowości z dużymi zakładami przemysłowymi działającymi w niektórych sektorach gospodarki (kopalnie, elektrownie, cementownie), a także nadmorskie gminy turystyczne, ponadto więcej zamożnych samorządów znajdujemy także w Polsce zachodniej niż wschodniej.  Trudno obronić w takim wypadku tezę, że włodarze Kleszczowa; gminy wiejskiej z niewiarygodnym wręcz dochodem płynącym z kopalni węgla brunatnego podejmują same trafne decyzje, a samorząd Pieszyc (najbiedniejsza gmina w Polsce), podejmuje decyzje w sposób najgorszy z możliwych. Nasz region (może poza miastem Tarnów sklasyfikowanym na 8 miejscu wśród miast – siedzib powiatów grodzkich) nie należy do samorządowych krezusów.

Czytaj więcej: Wybierz najlepszego sołtysa MałopolskiMałopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną edycję konkursu pod patronatem marszałka województwa małopolskiego na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’ 2012”. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 2 sierpnia. W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w sołectwie Zelków w gminie Zabierzów, skąd pochodzi ubiegłoroczny laureat konkursu Pan Andrzej Krawczyk. Uroczyste ogłoszenie zdobywcy tytułu Sołtys Roku Województwa Małopolskiego AD 2012 odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2013 r.

Czytaj więcej: Bądź współautorem strategii dla GminyPierwszy etap prac związany z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 2020 miał miejsce 9 lipca 2013 roku w zakliczyńskim Ratuszu. Dla efektywnej realizacji tego przedsięwzięcia i pełnej współpracy między jednostkami Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn powołał zespół roboczy pod nazwą Konwent Strategiczny, do którego zaproszono radnych i sołtysów, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców działających na terenie Gminy Zakliczyn, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów.  Celem warsztatów było przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy. Efektem prac jest opracowanie analizy SWOT, która przedstawia czynniki wewnętrzne (silne i słabe strony Gminy) oraz czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia dla rozwoju Gminy) w rozbiciu na pola badawcze. Chcemy, aby cele i zadania Strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców Gminy Zakliczyn. W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi, osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Analizą SWOT – Miasta i Gminy Zakliczyn, która dostępna jest tutaj:  http://www.zakliczyn.pl/index.php/8-urzad-miejski/1078-aktualizacja-strategii-rozwoju-gminy-zakliczyn-na-lata-2014-2020.  Ktoś kto woli wersję papierową od elektronicznej, będzie mógł się zapoznać z Analizą SWOT w najnowszym numerze „Głosiciela” który pojawi się w punktach sprzedaży już we wtorek 16 lipca. Konstruktywne uwagi, propozycje, pomysły prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub złożyć osobiście w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Zakliczynie w terminie do 22 lipca włącznie.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.