baner 5
 

Czytaj więcej: Jak na tle gmin polskich i sąsiadów rozwijaliśmy się w mijającej kadencji Poznańska firma konsultingowa Curulis specjalizująca się w doradztwie ekonomicznym i prawnym jednostkom samorządu terytorialnego opublikowała właśnie raport pod tytułem „Podsumowanie kadencji 2010 – 2014”  w którym na podstawie kilkumiesięcznej pracy analityków udało się stworzyć obiektywny, ogólnopolski ranking rozwoju gmin polskich w mijającej kadencji.  - Stworzyliśmy ranking skupiony na zmianach jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Nie liczyło się dla nas, czy gmina była bogata już w 2010 a jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez te 4 lata zmienić. Zbadaliśmy 2479 jednostek, w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych – piszą autorzy raportu.

Gmina Zakliczyn uplasowała się w ogólnopolskim rankingu na 1076 miejscu na co złożyło się 72 miejsce (najwyższe w zestawieniu czterech obszarów) w obszarze gospodarki. Wskaźnikami były w tym obszarze:

- dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON;

- dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON działających w branży rolniczej;

Czytaj więcej: Refleksja o bezrobociuO bezrobociu jako zjawisku społecznym mówi się dużo. O samych bezrobotnych mówi się mniej. W przekazach informacyjnych wypowiadają się eksperci z dziedzin ekonomicznych, pracodawcy poszukujący idealnych pracowników – ludzie, którzy z bezrobociem nie mają wiele wspólnego. Bezrobotni milczą? A może nie dano im zabrać głosu w tej dyskusji? Teoretyzować, analizować to nie to samo co doświadczyć bezrobocia. Co nam daje praca a co odbiera bezrobocie?

W dzisiejszych czasach prawie każdy pracuje albo szuka pracy, by móc zapewnić byt dla siebie i swojej rodziny. Praca to pieniądze, dzięki którym możemy zaspokajać swoje potrzeby. Dla pewnej grupy osób jest to największa wartość. Mam pracę, zarabiam. Reszta jest nieistotna. Liczy się kult pieniądza. Dla innych praca jest sposobem na życie. Wszystko od niej uzależniam - rozwój osobisty, zawodowy, kontakty międzyludzkie. Są jeszcze i tacy,  i ich jest najwięcej, którzy pracę traktują bardzo poważnie. Dla nich praca oznacza spokojny sen. Mam pieniądze na lekarstwa, na kolonie dla dzieci, na codzienne zakupy, naprawę samochodu - mogę spać spokojnie.

Czytaj więcej: Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania w RoztoceCzytaj więcej: Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania w RoztocePonad rok temu – 15 maja 2013 roku – informowaliśmy na portalu Zakliczyninfo o wizycie w gminie Zakliczyn wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, który wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn Jerzym Soską wizytował wspólne projekty inwestycji Województwa Małopolskiego i Gminy Zakliczyn w ramach tzw. Inicjatywy Samorządowej. Oprócz budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr 975 i 980 najbardziej istotnym wspólnym przedsięwzięciem był projekt budowy ronda w Roztoce. To zadanie jest oczywiście zadaniem własnym Województwa Małopolskiego, ale też budowa ronda w Roztoce to dobrze pojęty interes gminy Zakliczyn, dlatego Gmina Zakliczyn na przebudowę ronda i drogi zadeklarowała 20 % wartości przedsięwzięcia, tj.  300 tys. złotych. Trzeba wiedzieć, że zadanie, które właśnie rozpoczęto realizować, to nie tylko przebudowa skrzyżowania na bezkolizyjne (rondo), ale szereg prac mających na celu poprawę jakości podróżowania na odcinku Roztoka – Zakliczyn, a także w niedalekiej perspektywie dogodne połączenie komunikacyjne z powstającym w Roztoce ośrodkiem rekreacyjnym na wyrobiskach pożwirowych.

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - część 8 omówieniaCzytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - część 8 omówieniaSamorządowi zależy na tym, aby gmina Zakliczyn w odczuciu mieszkańców i gości posiadała wizerunek gminy jako miejsca bezpiecznego oraz przyjaznego do życia i pracy, dlatego chce wspierać system zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez różnego rodzaju działania, które leżą w gestii samorządu gminnego.

Cel operacyjny III.3 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym

W zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego autorzy strategii stawiają na pierwszym miejscu nadzór elektroniczny uzasadniając to następującym argumentem:  monitoringiem wizyjnym objęte zostaną strategiczne miejsca na terenie Gminy Zakliczyn, w tym budynki użyteczności publicznej i kulturalno-oświatowe (przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu prywatności obywateli). Monitoring, a w konsekwencji szybsze reagowanie służb bezpieczeństwa i większa wykrywalność sprawców, wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Czytaj więcej: Zapowiedź przedwakacyjnej sesji Rady MiejskiejW czwartek – 26 czerwca 2014 roku– w ratuszu odbędzie się 41. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie. Po poprzedniej, absolutoryjnej sesji gminnego parlamentu, sesja czerwcowa Rady zapowiada się na obrady zdominowane kwestiami oświatowymi i kulturalnymi. Rozpocznie się bardzo miło, bowiem Burmistrz Jerzy Soska  i Przewodniczący Józef Wojtas  w obecności radnych i gości sesji wręczy pamiątkowe statuetki Agacie Nadolnik i Januszowi Cierlikowi, którzy 1 czerwca zostali odznaczeni ministerialnymi odznaczeniami „Zasłużony dla kultury polskiej” za ich zaangażowanie dla ochrony i krzewienia kultury ludowej (pisałem o tym w Głosicielu i na Zakliczyninfo). Po tej ceremonii będzie kolejna; władze samorządowe wręczą nagrody uczniom szkół gminnych, którzy są tegorocznymi finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej, władze uhonorują także opiekunów zdolnych uczniów. Nadkomisarz Marek Brożek – komendant Komisariatu Policji w Wojniczu poinformuje o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Zakliczyn. Potem będą uchwały w sprawie zmian budżetu, dotyczące gospodarki mieniem komunalnym i ważna korekta uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez gminę Zakliczyn. Jest to korekta uchwały, która wzbudziła wcześniej wiele emocji, a jej zmiana z pewnością te emocje ugasi.

Czytaj więcej: Zniżki rodzinne na start!Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wnioski o nią można składać już od 16 czerwca. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek  o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu. - Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.  Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 200 gmin w Polsce.

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Turniej odbędzie się w dniu 21.06.2014 r. (sobota) o godz. 13.00 na obiektach sportowych „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza Organizatorzy

Starosta Tarnowski Roman Łucarz – Patronat Honorowy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Dawid Chrobak - Radny Powiatu Tarnowskiego

Zgłoszenia 

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 czerwca 2014 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona).

Zgłoszenia drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnictwo

1.    Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników.

2.    W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących
i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS i LSK.

3.    Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.

4.    Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn..

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - część 7 omówieniaJCzytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - część 7 omówieniaakość życia to trzeci obszar Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn do roku 2020. Celem strategicznym jest osiągnięcie sprawnego i efektywnego systemu usług publicznych wysokiej jakości, warunkującego odpowiednią jakość życia i pracy mieszkańców gminy Zakliczyn. Artykuł 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaczyna się od zdania: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy” i w dalszej części określa zadania własne samorządu gminnego. Jednym z tych istotnych zadań są te, które wymienia Strategia w obszarze działania, który zaczynamy omawiać w tym, a zakończymy w kolejnym odcinku poświęconym strategii.    

Cel operacyjny III.1 Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej

Infrastruktura techniczna to  systemy, urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty – ma to olbrzymie znaczenie dla mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów. Bez zapewnienia dostępu do sieci komunalnych oraz mediów nie ma możliwości stworzenia optymalnego miejsca do życia, jak również odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, tworzących miejsca pracy. Jednym z najważniejszych problemów, z którymi musi się zmierzyć samorząd gminny w perspektywie 2020 roku, jest konieczność zagwarantowania dostępu do bieżącej wody oraz bezpieczeństwa sanitarnego. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest potrzebą wynikająca z podnoszenia standardów infrastrukturalnych na terenie gminy  oraz zabezpieczania potrzeb w kontekście rozwoju nowych terenów mieszkaniowych, rekreacyjnych i inwestycyjnych. Kluczowe działania zapisane w tym celu operacyjnym to:

Czytaj więcej: Burmistrz jednomyślnie skwitowany To był najważniejszy punk sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 26 maja 2014 roku. W obecności pełnego składu Rady, sołtysów oraz gości sesji, najpierw radni wysłuchali sprawozdania Skarbnik Gminy Urszuli Nowak i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, by jednomyślnie przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Zakliczyn za rok 2013. Kolejnym punktem obrad było wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Jerzemu Sosce za miniony rok. Jerzy Łopatka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zabierając głos w sprawie opinii Komisji, udzielił radnym bardzo pozytywnej rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Komisja – mówił Łopatka – zwróciła szczególną uwagę na kwotę pozyskanych środków z zewnątrz do budżetu Gminy w kwocie ok. 4 mln zł.

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - część 6 omówieniaCzytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - część 6 omówieniaW poprzednim odcinkuprezentowania Strategii Gminy Zakliczynna lata 2014 – 2020 omówiłem dwa pierwsze cele operacyjne drugiego obszaru strategicznego. Przypomnę, że były to:   Ochrona przestrzeni i dziedzictwa kulturowego oraz  Rozwój turystyki i usług czasu wolnego.  W dzisiejszym odcinku proponuję zapoznanie się z dwoma kolejnymi celami operacyjnymi, co do zapisu których jako, jakby nie było specjalista, nieco się poprzyczepiam. Te cele operacyjne to: Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz Wzmocnienie promocji dziedzictwa lokalnego i regionalnego oraz zwiększenie popytu na turystykę, kulturę i rekreację. Przypomnę, że drugi obszar strategiczny nosi nazwę Dziedzictwo, turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego.

W strategii mamy zapis mówiący o tym, że, cyt: „…Jednym z priorytetów Gminy Zakliczyn w perspektywie 2020 roku jest rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i turystów odwiedzający gminę….” Trzeba przyznać obiektywnie, że brzmi ten zapis zachęcająco, zatem przejdźmy do analizy szczegółowej celu operacyjnego oznaczonego jako cel operacyjny II.3 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.