Baner 4
 

Czytaj więcej: 200 tys. zł od Wojewody na drogę w Zdoni81 mln 840 tys. złotych wojewoda Jerzy Miller przekazał w formie promes wójtom, burmistrzom i starostom Małopolski  18 lutego 2014 roku w ramach, jak zakładają samorządowcy, pierwszej tegorocznej transzy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzie, ulewne deszcze).  Do małopolskich gmin trafi w ten sposób 48 mln zł, do powiatów 33,5 mln zł, ćwierć miliona dostał samorząd województwa.  Samorządy za otrzymane środki remontować będą głównie drogi.  Czasami we wnioskach samorządowców złożonych wcześniej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pojawił się most lub przepust. Wśród obdarowanych promesą znalazła się też gmina Zakliczyn. Burmistrz Jerzy Soska odebrał promesę wartości 200 tys. zł na odbudowę drogi  gminnej „Przez wieś”  w Zdoni.

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 2020  - część 1 omówieniaCzytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 2020  - część 1 omówieniaGmina Zakliczyn ma perspektywiczny program rozwoju, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 2020”. Jest to oficjalny dokument przyjęty uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie podczas sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku. Nowa strategia zastąpiła „stary dokument”, który teoretycznie mógłby być ważny jeszcze przez jakiś czas, ale…. tutaj należy się wyjaśnienie tego po co komu strategia i do czego służy. W tym celu przygotowałem materiał, który, mam nadzieję w bardziej przystępnym języku przybliży Wam treść i znaczenie tego istotnego (pod warunkiem że będzie realizowany – p. K.D) dokumentu. Aby nie „zamęczyć” czytelnika, podzieliłem materiał mający na celu omówienie Strategii na kilka odcinków, natomiast pełną (urzędową) treść Strategii znajdziecie tutaj: http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/Strategia_Rozwoju_Gminy_Zakliczyn_2014_2020_02.pdf

Część 1 - Po co komu strategia ?

Po pierwsze; są utrwalone teorie mówiące o tym, że strategia jest planem wieloletnim. Podwaliny planowania strategicznego zostały stworzone w latach sześćdziesiątych XX wieku, głównie przez H.I. Ansoffa, R.L. Ackoffa i grupę z Harvardu: K.R. Andrewsa, C.R. Christiansena, E.P. Learneda, W.S. Gutha i J.L. Bowera. Fundamentalną przesłanką tego podejścia było założenia, że organizacje dzięki budowaniu planów strategicznych mogą i powinny swoją przyszłość kształtować w racjonalny i uporządkowany sposób.  Odnosząc się do powyższej definicji i do przyjętego przez Radę Miejską dokumentu, należy napisać, że Strategia  Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 2020 jest raczej wizją (niż planem) tego, czego oczekujemy  - w tym przypadku – w rozwoju Gminy na przestrzeni najbliższych siedmiu lat.

Rok 2013

Czytaj więcej: Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ZakliczynOd lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Zakliczyn. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to lokalny samorząd jest odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

W 2013 roku Urząd Miejski w Zakliczynie zebrał 2718 deklaracji na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie. Mieszkańcy wpłacili do kasy gminy kwotę 402.302 zł, co stanowi 97,5% zaplanowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami, a wynikających ze złożonych przez mieszkańców deklaracji. Kwota ta nie pokryła jednak w całości wszystkich kosztów związanych z obsługą systemu w naszej gminie, które w 2013 roku wyniosły 461.340 zł, w tym:

·         416.769 zł to koszt umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Tarnowie (za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

·         12.915 zł to koszt umowy ze Spółdzielnią ZAK-POL w Zakliczynie (za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

·         31.656 zł to koszt obsługi administracyjnej (m.in. koszty osobowe pracownika, zakup programu komputerowego, wydruk ulotek informacyjnych).

Cieszy fakt, że w ubiegłym  roku w gminie Zakliczyn zebrano ponad 1568 ton odpadów komunalnych różnych frakcji, w tym:

Wielce Szanowny Panie Burmistrzu Miasta i Gminy Zakliczyn;

 

Czytaj więcej: List Otwarty do Burmistrza Zakliczyna Pana mgr Jerzego SoskiPragnę złożyć wyrazy podziękowania za wspaniałą organizację i przyjęcie w dniu 15 stycznia 2014 r. w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach z okazji nadania mi zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zakliczyna.

Szczególnie wzruszająca była dla mnie „laudacja" (mowa okolicznościowa) przedstawiająca moją działalność naukową i administracyjną w kraju i zagranicą, którą wygłosił Pan mgr Kazimierz Dudzik - Prezes Stowarzyszenia "Klucz".

Wzruszona była tym również cała moja Rodzina Zakliczyńska, która wyraża podziękowanie za zaszczycenie mnie tak piękną  „laudacją” i tytułem honorowym.

Równocześnie życzę Panu wielu osiągnięć w rozwoju miasta i gminy Zakliczyn oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

 

                                                                  Prof. dr hab. Stanisław Konturek z Rodziną

 

 

Czytaj więcej: Noworoczne spotkanie zakliczyńskiego PSL -uCzytaj więcej: Noworoczne spotkanie zakliczyńskiego PSL -uSpore i wpływowe w gminie Zakliczyn gremium zgromadził prezes Zarządu Gminnego PSL Stanisław Woda na spotkaniu świąteczno – noworocznym zakliczyńskiej struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oprócz członków PSL oraz posła na Sejm Ziemi Tarnowskiej Andrzeja Sztorca,  przybyli na ludowy opłatek do Zakliczyna; burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Jerzy Soska,  Honorowi Obywatele Gminy Zakliczyn; Marek Gołąb i Kazimierz Korman, radni Rady Miejskiej w Zakliczynie; Janusz Jaszczur, Marian Skwarło, Kazimierz Piechnik, Stanisław Nadolnik, Ryszard Różak, sołtysi, kilku prezesów stowarzyszeń i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.  Mistrzem ceremonii był Mieczysław Wypasek, który od dawna prowadzi tego typu spotkania. Były oficjalne wystąpienia połączone z życzeniami. Poseł Andrzej Sztorc wiele mówił o pracy parlamentarnej i odpowiedzialności jakie spoczywa na PSL – u z tytułu współrządzenia krajem wespół z Platformą Obywatelską. Zwrócił uwagę PSL-owski parlamentarzysta Ziemi Tarnowskiej na wprowadzoną reformę emerytalną, podkreślając, że niezupełnie PSL podziela zdanie na temat tego, że wiek emerytalny powinien rozpoczynać się po skończeniu 67 roku życia. Szczególnie nieuprawnione jest to wobec ciężko pracujących na roli oraz kobiet. Jeśli będzie tylko taka arytmetyka parlamentarna pozwalająca na obniżenie wieku emerytalnego, PSL się nie zawaha i będzie głosował za takim rozwiązaniem szczególnie dla kobiet – deklarował poseł Sztorc.

Czytaj więcej: ,,Być konsekwentnym jak Witos”Czytaj więcej: ,,Być konsekwentnym jak Witos”W Wierzchosławicach odbyły się obchody 140 rocznicy urodzin Wincentego Witosa, których organizatorem był NSZZ RI „Solidarność”. Honorowy patronat nad nimi objęli Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż, którzy uczestniczyli także w konferencji naukowej w Centrum Kultury Wsi Polskiej.

- Rolnicza Solidarność do W. Witosa ma prawo jak chyba nikt inny, gdyż w czasach komunistycznych była pierwszym niezależnym związkiem rolników w obronie wartości gospodarstw rodzinnych, a w latach osiemdziesiątych minionego stulecia jej działacze składali wiązanki kwiatów na grobie Witosa, gdy tego oficjalnie robić nie można było – tłumaczy Dawid Chrobak, jeden z pomysłodawców spotkania się rolników w Wierzchosławicach, radny Powiatu Tarnowskiego, a zarazem synlegendarnego na terenie Ziemi Tarnowskiej działacza „Solidarności” RI, senatora w pierwszych wolnych wyborach do Senatu, wójta Gminy Zakliczyn, Stanisława Chrobaka.

Czytaj więcej: Tylu mieszkańców liczy gmina ZakliczynPublikujemy dziś na portalu Zakliczyninfo najnowsze statystyki demograficzne uwzględniające urodzenia, zgony,  przemeldowania i migracje mieszkańców gminy Zakliczyn.  Ile ludzi mieszka w poszczególnych miejscowościach, które miejscowości rosną, a które się kurczą, czy można zauważyć stałe tendencje,  jaka jest łączna liczba mieszkańców gminy Zakliczyn w tym kobiet i mężczyzn na dzień 31 grudnia 2013 roku ? Odpowiedzi na te i inne pytania na portalu Zakliczyninfo.

Czytaj więcej: Tylu mieszkańców liczy gmina ZakliczynGmina Zakliczyn w roku 2013 powiększyła się o 17 obywatelii na dzień 31 grudnia 2013 roku liczyła łącznie 12443 osób, w tym 6258 osób płci żeńskiej i 6185 płci męskiej. Rośnie miasto Zakliczyn w którym zameldowanych jest 1572 osoby – z tej liczby o 16 więcej kobiet niż mężczyzn. W 12 miejscowościach spada liczba ludności, w jednej panuje status quo w porównaniu do roku 2012, w 11 miejscowościach urosła liczba mieszkańców.  Z porównań statystycznych obejmujących ostatnie  5 lat, można wyciągnąć już ostrożne wnioski mówiące o tym,  które miejscowości utrzymują rosnącą tendencję demograficzną, a które wręcz przeciwnie – sukcesywnie się kurczą. Powody do zadowolenia mają w Gwoźdźcu, który będąc trzecią miejscowością gminy pod względem liczby ludności notuje stały wzrost mieszkańców i zbliża się do wicelidera gminnej tabeli  demograficznej Lusławic, gdzie liczba ludności rośnie, ale w połowie niższym tempie niż w Gwoźdźcu.  Jeśli ta tendencja się utrzyma to Gwoździec najpóźniej za dwa, trzy lata przegoni Lusławice.  Charzewice awansowały z 13 na 12 miejsce spychając w dół tabeli Wolę Stróską:  Charzewice rosną, Wola Stróska kurczy się. Stabilny wzrost notuje Wesołów (czwarty w tabeli demograficznej). Po spadkach pozbierały się Filipowice i Faliszewice – obu miejscowościom pozwoliło to na awans w tabeli o jedno oczko - Filipowice przeskoczyły Stróże, a Faliszewice Zawadę Lanckorońską.

Czytaj więcej: Dziś Rada uchwali budżet, a Tomasz Kumięga zaśpiewa w ECMKP Większość gmin, powiatów a nawet województw przyjmuje budżety na przełomie roku, najczęściej w ostatnich dniach grudnia. 15 stycznia 2014 roku – data bardzo ważna dla samorządu Gminy Zakliczyn. Podczas 36. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie uchwalony zostanie budżet Gminy na rok 2014. Dziś samorząd od godziny 9 – tej będzie pracował podczas sesji roboczej w ratuszu, a o godzinie 15 – tej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach rozpocznie się uroczysta sesja RM, podczas której zaproszonym mieszkańcom i gościom zostanie zaprezentowany „świeżo” uchwalony budżet, zarys strategii Gminy Zakliczyn na lata 2014 – 20, będzie ceremonia wręczenia Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn dla prof. dr hab. Stanisława Konturka, a po tych uroczystościach zainaugurujemy rok kulturalny 2014 koncertem Tomasza Kumięgi.  Pochodzący z Faściszowej student I roku II stopnia studiów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej, trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek European Chamber Music Teachers Association, nominowany do Hampsong Foundation Award – dla najlepiej zapowiadających się młodych artystów.

Czytaj więcej: Najwięcej pogrzebów w 2013 roku było w ZakliczynieLudzie się rodzą i to jest miłe wydarzenie, ale też umierają, co należy do smutnych zdarzeń. W roku 2013 odeszło na wieczny spoczynek 116 obywateli gminy Zakliczyn, w tym 57 płci żeńskiej i 59 płci męskiej.  Spośród 24 miejscowości w gminie zgony zostały odnotowane w 22 miejscowościach.  Nikt nie odszedł na tamten świat z Melsztyna i Roztoki.  Liderem smutnej statystyki jest największa miejscowości i stolica gminy – Zakliczyn. Poniżej prezentuję statystykę zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy Zakliczyn w ujęciu liczbowym ogólnym oraz w wyszczególnieniu płciowym w roku 2013. Informację otrzymaliśmy od inspektor Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, pani Krystyny Majewskiej.

Zakliczyn – 13 zgonów, 8 mężczyzn, 3 kobiety

Olszowa i Wola Stróska– po 9 zgonów, po 5 mężczyzn i po 4 kobiety

Gwoździec i Wesołów– po 8 zgonów, w Gwoźdźcu 2 mężczyzn i 6 kobiet, w Wesołowie 6 mężczyzn i 2 kobiety,

Czytaj więcej: Urodzeniowy remis w gminie Zakliczyn w roku 2013 Dzięki uprzejmości inspektor Urzędu Miejskiego, pani Krystyny Majewskiej oraz burmistrza Jerzego Soski możemy podać statystyki demograficzne Gminy Zakliczyn za rok 2013. Informacja dobra jest taka, że w roku 2013 w Gminie Zakliczyn urodzin było więcej niż zgonów. Różnica jest co prawda niewielka, ale jednak na świat przyszło w minionych 12 miesiącach 124 obywateli Gminy Zakliczyn ( po równo; 62 dziewczynki i 62 chłopców), natomiast zmarło 116 mieszkańców zameldowanych w Gminie Zakliczyn (odpowiednio; 57 kobiet i 59 mężczyzn). Per saldo przybyło 8 mieszkańców Gminy, nie licząc migracji (zameldowania i wymeldowania z miejscowości tworzących Gminę Zakliczyn). Skoro jest dobra informacja, to musi być też gorsza informacja: statystyka urodzeń jest gorsza niż w roku 2012, a w Rudzie Kameralnej nie urodziło się ani jedno dziecko. W dość dużej Paleśnicy przyrost naturalny jest o połowę mniejszy niż w maleńkiej Jamnej i być może byłoby to zabawne, gdyby nie fakt, że w jednej z tych miejscowości urodziło się jedno dziecko, a w drugiej dwoje dzieci.  Przypomnę że w roku 2012 urodziło się i zameldowanych zostało w gminie Zakliczyn 160 dzieci, w tym 83 dziewczynki i 77 chłopców.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.