Baner 4
 

Czytaj więcej: Przedłużenie terminu rekrutacji uczestników do projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w...Gmina Zakliczyn ogłasza przedłużenie terminu rekrutacji uczestników do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Udział mieszkańców Gminy Zakliczyn  w projekcie jest bezpłatny.

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w terminie do 14 listopada 2014 r.:

1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (parter, pok. nr 1), lub

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32 (I piętro, pok. nr 8 – sekretariat).

Cele szczegółowe projektu:

1. Wyposażenie 70 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej lub posiadających niepełnosprawnych członków oraz 3 świetlic wiejskich (Słona, Wesołów, Wola Stróska)  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie (ogółem 100 zestawów komputerowych).

Czytaj więcej: Ryzyko się opłaciło – kolejne miliony dla Gminy ZakliczynNie czekając na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wczesną wiosną bieżącego roku rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji w Stróżach. Ryzyko się opłaciło, gdyż 20 października Gmina Zakliczyn podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego  umowę na dofinansowanie realizowanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże”. Uroczyste wręczenie promes odbędzie się z udziałem Marszałka Romana Ciepieli i Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa jeszcze w październiku. Do gminnego budżetu wpłynie niebagatelna kwota wsparcia, bo aż 1 339 688 zł, podzielone na dwie transze. Koszt budowy całego zadania wynosi ok 2,5 mln zł. Na pierwszą część dotacji w kwocie 820 203 zł. zostanie złożony wniosek o płatność w grudniu 2014 roku. Pozostała kwota 519 485 zł jest  do uzyskania w pierwszym kwartale 2015 roku. Inwestycja jest realizowana przez wykonawcę rzetelnie i bez opóźnień. Zgodnie z umową prace mają być zakończone do 31 stycznia 2015 r. Wykonawca zakłada jednak, iż do końca br. zostaną zamknięte prace w terenie, a w styczniu 2015 roku sporządzona będzie dokumentacja powykonawcza. Efekt to 124 szt. przyłączy i ponad 10 km sieci, 2 przepompownie.

 

 

Czytaj więcej: Robert Ogórek czwartym sołtysem w MałopolsceCzytaj więcej: Robert Ogórek czwartym sołtysem w MałopolsceW dniu 2 sierpnia 2014 r odbyły się  w sołectwie Włosienica (powiat oświęcimski) uroczystości rozstrzygnięcia konkursu "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2013". Konkurs organizowany jest przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów (MSS) pod patronatem Marszałka Małopolski.  Ocenie komisji konkursowej, złożonej z przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego, członków zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i laureata poprzedniej edycji konkursu podlegały takie kryteria, jak: osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe w 2013 r. realizowane dzięki zaangażowaniu sołtysa, współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, zaangażowanie sołtysa w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji sołectwa. Sołtysem roku został Pan Marian Kruczek - Sołtys Sołectwa Ptaszkowa w Gminie Grybów, który z Włosienicy wyjechał nie tylko z tytułem Najlepszego Sołtysa Małopolski AD’2013, ale też czekiem na 50 tys. zł i biletem na lot do Brukseli. Marian Kruczek sołtysem 3-tysięcznej Ptaszkowej jest od 12 lat, a od 2006 r. także radnym gminy Grybów.

 Czytaj więcej: Życzenia ZNP dla nauczycieli                                                    „Ten, co kształci serca i umysły młode,

                                                    ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

                                                    tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,

                                                    tylko z postępków, których przykłady wskazuje

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam Drodzy Pedagodzy i Pracownicy Administracji i Obsługi Szkół najserdeczniejsze podziękowania za włożony wysiłek w kształtowanie umysłów wszystkich uczniów. Kształcenie dzieci i młodzieży to trudne i odpowiedzialne zadanie, które zaczyna się od chęci przekazania wiedzy i pokazania uczniowi kierunku, w którym powinien podążać. Mądry pedagog wie, że jego praca zostaje doceniona dopiero po latach. I to jest największą nagrodą, jaką możecie otrzymać. Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Uczenie innych to także ciągłe doskonalenie siebie. Zadanie trudne, ale jakże ważne. Podążanie za zmieniającymi się oczekiwaniami młodych pokoleń jest  dla Was Nauczycieli wyzwaniem.

Czytaj więcej: W 241 rocznicę utworzenia KENW 241 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej warto przypomnieć najważniejsze stwierdzenia jakie padły rok temu na odbytej 18 października 2013 r. w Senacie konferencji pod hasłem: „240 Rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”, zorganizowanej  przez Komisję Edukacji, Nauki i Sportu wspólnie  z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwem Historii Edukacji. Powołana i realizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. Komisja  Edukacji Narodowej określiła nowy model obywatela. W świetle założeń i praktyki Komisji Edukacji Narodowej praca zreformowanych przez Komisję Edukacji Narodowej szkół i oddziaływanie wychowawcze nowych programów trwało tylko ponad 10 lat, ale skutki dla narodu były nieocenione – tradycje wychowania obywatelskiego i patriotycznego broniły przed wynarodowieniem w okresie zaborów. Pozostał bardzo piękny ideał ucznia szkół Komisji Edukacji Narodowej – wzór obywatela, a także przykład mądrej i udanej reformy, umiejętnie wiążącej wiedzę pedagogiczną i postęp naukowy z potrzebami i możliwościami kraju i społeczeństwa. Od początków pracy Komisji Edukacji Narodowej jej członkowie myśleli o opracowaniu jednolitego i kompletnego prawa szkolnego, a jednym z głównych problemów była pozycja nauczyciela w systemie szkół komisji.

Czytaj więcej: VeloDunajec i kładka do MelsztynaWicemarszałek Roman Ciepiela spotkał się w mijającym tygodniu z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (na zaproszenie burmistrza Jerzego Soski), by zachęcić uczniów do wyzwolenia kreatywności w celu wsparcia swoimi uwagami, wskazówkami i pomysłami bardzo interesującego dla turystycznej gminy zamierzenia Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych wałami Dunajca. W drodze do naszego miasta wicemarszałek Ciepiela zapoznał się z początkowym stanem modernizowanego skrzyżowania w Roztoce, dojeżdżając do wznoszonego ronda nową obwodnicą Wojnicza, która za kilka dni zostanie oddana do użytku. Sieć szlaków rowerowych przecięłaby wzdłuż i wszerz Małopolskę, łącząc ją z trasami europejskimi, umożliwiając rodzinne (czytaj: bezpieczne) poruszanie się rowerami. Województwo wyda na ten cel w ciągu pięciu lat aż 200 mln zł. Jedna ścieżka o nazwie VeloDunajec (będąca jedną z nitek europejskiej sieci ścieżek rowerowych EuroVelo) planowana jest na odcinku Tarnów – Wierzchosławice – Wojnicz – Zakliczyn – dalej wzdłuż jezior: Czchowskiego i Rożnowskiego aż po granicę słowacką.

Czytaj więcej: Nadchodzi finisz kadencji 2011-14Czytaj więcej: Nadchodzi finisz kadencji 2011-14Nieubłaganie dobiega końca obecna kadencja samorządu i widać to po pracy organów samorządowych Gminy Zakliczyn. Kończy się właśnie seria zebrań wiejskich podczas których przyjmowany jest harmonogram prac w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015, a przy okazji zebrania są wstępem do podsumowania mijających czterech lat. Co prawda przewidziana jest kolejna seria zebrań wiejskich w październiku, która będzie miała już charakter czysto wyborczy, ale i teraz pojawiają się już akcenty wyborcze, ot, choćby dotyczące zmian w sposobie wybierania sołtysów. Podczas zebrań opiniowane są Statuty Sołectw w wersji z założeniem, że sołtysów wybierać będziemy w drodze powszechnego głosowania (tak jak radnych i burmistrza) z tym, że wybory sołeckie we wszystkich miejscowościach odbędą się jednego dnia, najpóźniej w marcu 2015 roku. Kandydaci na sołtysów będą zobowiązani do zebrania poparcia co najmniej 20 mieszkańców sołectwa (aspirującym do miana członków Rady Sołeckiej wystarczy poparcie 5 osób – p. K. D), czas na kampanie sołecką określony został na 2 tygodnie.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn”Gmina Zakliczyn ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Na realizację projektu gmina otrzymała z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotację w wysokości 1 423 021,83 zł. Zakończenie projektu planowane jest w październiku 2015 roku.

Cele ogólne projektu to:

Czytaj więcej: Pogotowie na ul. Szkolnej już prawie gotoweCzytaj więcej: Pogotowie na ul. Szkolnej już prawie gotoweW styczniu 2014 roku Firma Usługowo Handlowa Jana Stanucha z Ciężkowic wygrała przetarg na budowę  budynku pogotowia ratunkowego w Zakliczynie oferując wykonanie prac za 174 339 zł netto (bez dwóch groszy). Od początku stacjonowania w Zakliczynie karetki pogotowia, Gmina na spółkę ze Stacją Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie wynajmuje lokum dla karetki i jej obsługi, a ponieważ jest nadzieja, że pogotowie w Zakliczynie będzie nie jak dotąd stacjonować pół, ale całą dobę, władze samorządowe gminy Zakliczyn zdecydowały się na budowę budynku na terenie gminnym w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia. Budynek jest już gotowy, a pracownicy interwencyjni Urzędu Miejskiego w Zakliczynie wykonują obecnie prace pielęgnacyjne wokół obiektu.

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - zakończenieCzytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014 -2020 - zakończenieW Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020 zaplanowano kierunki związane z poprawą funkcjonowania administracji w zakresie podniesienia sprawności działania Urzędu Miejskiego, doskonalenia kwalifikacji pracowników, e-administracji oraz budowy i promocji marki gminy, w tym poprzez partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi i regionalnymi oraz skuteczny, tj. spójny i efektywny system promocji. Ponadto, wszelkie działania gminy ukierunkowane będą na pogłębienie współpracy międzysamorządowej oraz międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.

Cel operacyjny IV.1 Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne

Kluczowe działania jakie zostały zapisane w realizacji tego celu operacyjnego brzmią następująco;

Do 2020 roku Urząd Miejski w Zakliczynie osiągnie wysoką sprawność administracyjna, m.in. poprzez system szkoleń pracowników i wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego, a także rozwój usług elektronicznych. Urząd Miejski będzie przyjazny dla interesantów; promowany będzie system wartości etycznych wśród pracowników samorządowych, przejrzystość pracy urzędu (w załatwianiu spraw i w dostępie do informacji publicznej). Powyższe działania dotyczą także pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy, a ich realizację będzie monitorował Burmistrz.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.