Brawo
 

Czytaj więcej: Kto 2014 roku nie zapisze sobie na plus Czytaj więcej: Kto 2014 roku nie zapisze sobie na plus Dobiegł końca 2014 rok. Dla jednych było to rok zwieńczony sukcesem, dla innych rokiem jak wiele innych; ani lepszym, ani gorszym, dla jeszcze innych był rokiem zakończonym porażką i rozczarowaniem. 2 stycznia opublikowałem ranking ludzi, którzy w minionym roku odnieśli sukces. Tym razem proponuję czytelnikom Zakliczyninfo zestawienie nazwisk popularnych postaci na lokalnej, zakliczyńskiej scenie społecznej dla których miniony rok będzie kojarzył się z porażką. Z pewnością dla kilku osób jest to porażka którą odbierają jako ciężką, dotkliwą i niespodziewaną, a nawet w subiektywnym odczuciu niezasłużoną. Są tacy w zestawieniu, którzy odbierają to raczej jako niepowodzenie niż porażkę, coś co się przydarzyło, będzie niemiłym wspomnieniem, ale uważają że ich świat z tego tytułu się nie zawali. Jeszcze inni będą zdziwieni swoją obecnością w tym zestawieniu - pewnie słusznie - ale to tylko przecież ranking i to subiektywny ranking autora tego artykułu.  

Porażka 2014 roku – ranking Zakliczyninfo

Czytaj więcej: Dla kogo udany był 2014 rok Czytaj więcej: Dla kogo udany był 2014 rok Dobiegł końca 2014 rok. Dla jednych było to rok zwieńczony sukcesem, dla innych rokiem jak wiele innych; ani lepszym, ani gorszym, dla jeszcze innych był rokiem zakończonym porażką i rozczarowaniem. Mamy już 2015 rok, który z pewnością przyniesie wiele nowego, bo też rok który już jest za nami wprowadził wiele nowości. Proponuję czytelnikom zestawienie nazwisk popularnych postaci na lokalnej, zakliczyńskiej scenie społecznej w kategoriach: sukces i porażka. Dziś proponuję zestawienie w kategorii sukces. Jeśli uważacie, że kogoś pominąłem, to proszę mi o tym przypomnieć – postaram się uzupełnić ranking.

Ludzie Sukcesu 2014 roku - ranking Zakliczyninfo;

Czytaj więcej: Na Opłatku Ludowców w KończyskachCzytaj więcej: Na Opłatku Ludowców w Kończyskach28 grudnia 2014 roku w Domu Myśliwskim w Kończyskach Zarząd Gminny PSL zorganizował Spotkanie Opłatkowe, na które zostali zaproszeni członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym reprezentanci władz samorządowych będący członkami PSL, tj. radni Rady Miejskiej: Stanisław Nadolnik, Kazimierz Piechnik, Zdzisław Wypasek, Ryszard Różak, radni Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak i Kazimierz Korman oraz sympatycy ruchu ludowego. Gośćmi specjalnymi byli; Ryszard Ochwat – były senator RP a obecnie dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Finał samorządowego roku 201430 grudnia 2014 roku w Sali im. S. Jordana odbędzie się ostatnia, tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie. W godzinach dopołudniowych radni będą podejmować ostatnie w tym roku uchwały i decyzje. W szczególności dotyczyć będzie to zmian w budżecie Gminy na rok 2014. W samo południe rozpocznie się spotkanie świąteczno – noworoczne organizowane pod egidą przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Moj i burmistrza Dawida Chrobaka – na które wystosowano zaproszenia do blisko 100 osób.

Dla władz samorządowych zawsze końcówka roku jest pracowita, a w szczególności dotyczy to roku takiego jak ten mijający, w którym odbywają się wybory samorządowe i następują zmiany. Takie zmiany następują w gminie Zakliczyn i nie chodzi tylko o personalia, ale o sposób postrzegania Gminy, a co za tym idzie o formę zarządzania Gminą. Podczas 2. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 10 grudnia 2014 roku nowy styl sprawowania władzy został mocno zaakcentowany. O zwrocie w polityce podatkowej na naszym portalu już informowaliśmy, ale warto zwrócić uwagę na wyraźny kurs zmierzający w kierunku traktowania Gminy jako podmiotu i suwerena – a tym podmiotem jest społeczność tworząca gminną wspólnotę.

Czytaj więcej: Mniejsze podatki i pensja burmistrzaTańsze będzie życie w gminie Zakliczyn, jak również mniejsze będą koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe władze samorządowe zakliczyńskiej gminy uchwaliły obniżenie stawek podatków lokalnych. W porównaniu z poprzednikiem mniej też będzie zarabiał burmistrz Dawid Chrobak.

W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia gmina Zakliczyn słynęła z niskich podatków. Był tutaj dobry klimat m.in. dla przedsiębiorczości. Po 2010 roku podniesiono je jednak o około 30 procent, przez co w ostatnich latach obowiązywały stosunkowo wysokie podatki w porównaniu do niektórych gmin i miast sąsiednich. Na przykład w gminie Zakliczyn w 2014 roku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą płaciło się podatek w wysokości 75 groszy, a w Czchowie obowiązuje stawka 62 gr, zaś w Pleśnej i Dębnie po 70 gr. Od budynków związanych z działalnością gospodarczą w gminie Zakliczyn ustalona była opłata w wysokości 16,50 zł (jedna z najwyższych w regionie), a w Czchowie 14,60 zł, Dębnie 14,50 zł, Pleśnej 16 zł. Od budynków mieszkalnych w gminie Zakliczyn płaci się obecnie 55 gr, a w Czchowie 45 gr, w Wojniczu 48 gr, chociaż w Dębnie już 64 grosze. Nowe władze samorządowe postanowiły obniżyć podatki lokalne średnio o około 10 procent.

Czytaj więcej: Zarząd Oddziału ZNP w Zakliczynie składa gratulacje nowym władzom Miasta i Gminy ZakliczynZarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakliczynie składa serdeczne gratulacje nowo wybranej Radzie Miejskiej z jej włodarzami na czele w osobach: Burmistrza Pana Dawida Chrobaka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Anny Moj.

Wierzymy, że podejmowane decyzje będą skutecznie rozwiązywać problemy naszej gminnej społeczności i przyczyniać się do rozwoju i propagowania osiągnięć i piękna naszej Małej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że wszyscy radni będą wspólnie wypracowywać słuszne decyzje wyzbywając się uprzedzeń i osobistych ambicji, że będą łączyć, nie dzielić. Mamy również nadzieję, że nowa Rada będzie współpracować ze związkami zawodowymi w zakresie przypisanego im prawa w opracowywaniu i wdrażaniu w życie dokumentów prawa miejscowego, stanowiących o teraźniejszości i przyszłości gminnej oświaty, warunkach i bezpieczeństwie w  zdobywaniu wykształcenia i umiejętności przez nasze dzieci, wyposażenia szkół i przedszkoli, statusie i warunkach pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Związkowi zależy na tym, by każda placówka edukacyjno-wychowawcza była skutecznie i prawidłowo zarządzana przez cieszącego się powszechnym autorytetem dyrektora, z odpowiednią pozycją, kompetentnego, wyposażonego w odpowiednie narzędzia kontrolne, który będzie cenionym partnerem samorządu.

Czytaj więcej: Zakliczyńska inauguracja kadencji samorządowej 2015 -18Czytaj więcej: Zakliczyńska inauguracja kadencji samorządowej 2015 -181 grudnia 2014 roku w Sali im. Spytka Wawrzyńca Jordana (założyciela miasta Zakliczyn) odbyła się inauguracja nowej kadencji samorządowej. Inaugurację poprzedziła msza święta z prośbą o Boże błogosławieństwo dla samorządu Gminy oraz Radnych Rady Miejskiej w kościele p.w. św. Idziego opata, podczas której homilię wygłosił ks. proboszcz Paweł Mikulski, który mówiąc o podstawowych wartościach, którymi powinni kierować się władze samorządowe: Bóg, Honor, Ojczyzna – dodał jeszcze jedną wartość: rodzina. Na inauguracyjnej sesji sala S. Jordana wypełniła się gośćmi wśród których byli m.in.: poseł na Sejm RP dr Michał Wojtkiewicz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch,  Proboszczowie obu zakliczyńskich parafii oraz Proboszczowie parafii Dzierżaniny i Paleśnica,  przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń oraz radni powiatowi; Irena Kusion, Adam Czaplak i Kazimierz Korman, ustępujący burmistrz Jerzy Soska, burmistrz – elekt Dawid Chrobak z żoną Moniką i mamą Małgorzatą (na co dzień dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stróżach – p. K.D.), komendant Komisariatu Policji w Wojniczu Marek Brożek, reprezentantka Urzędu Gminy Biskupice (tam burmistrz Chrobak pracował jako radca prawny – p. K.D.), komplet nowo wybranych radnych Rady Miejskiej a także kilku radnych minionej kadencji, kierownictwo Urzędu Miejskiego i pracownicy UM, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kandydaci w minionych wyborach i reprezentacja społeczności gminnej.

Czytaj więcej: Expose burmistrza Dawida ChrobakaDobiegła końca  inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie, podczas której Radni i nowo wybrany Burmistrz otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli przysięgę. Burmistrz Dawid Chrobak złożył przysięgę następującej treści:

"Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Zakliczyn. 

Tak mi dopomóż Bóg."

Po złożeniu przysięgi burmistrz Dawid Chrobak wygłosił przemówienie programowe (expose) o następującej treści: 

 

Szanowni uczestnicy inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie,

Szanowny Panie Przewodniczący,

Czcigodni Księża; Proboszczowie, Ojcze Gwardianie,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Radni; Wysoka Rado,

Honorowi Obywatele Gminy Zakliczyn,  

Szanowni goście obecni na dzisiejszej sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Zakliczynie.

Czytaj więcej: O czym radzić będzie Rada podczas ostatniej sesji kadencji 2011-14Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie kończącej się kadencji 2011 – 14 odbędzie się w Sali im. S. Jordana 13 listopada – początek obrad zaplanowano w samo południe. To będzie 45 plenarne posiedzenie „gminnego parlamentu” w skład którego od 2002 roku wchodzi 15 radnych.  Wbrew oczekiwaniom nie będzie to li tylko kurtuazyjne spotkanie, wszak oprócz kampanii wyborczej, trwają prace nad Budżetem Gminy na rok 2015.  Choć wydaje się, że porządek obrad liczy tylko 10 punktów, to można oczekiwać, że niektóre z tych punktów będą mieć szczególny wydźwięk, mam tu na myśli pkt. 4, czyli  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza, które raczej będzie mieć wymiar podsumowania kadencji. W kolejnym punkcie są interpelacje i wnioski radnych, z których realizacją zapozna się już nowy skład Rady podobnie jak z wolnymi wnioskami (pkt. 6). W punkcie 7 mamy zestaw uchwał rozpoczynający się od zmian w aktualnie obowiązującym budżecie 2014. Kolejna uchwała dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych gminnych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania owych dotacji.

Czytaj więcej: Márta Czeglédi – „Napoleon w spódnicy” Czytaj więcej: Márta Czeglédi – „Napoleon w spódnicy” Na zaproszenie samorządu Gminy Zakliczyn do Zakliczyna przyjedzie 12 osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego z naszą Gminą węgierskiego miasta Jászfényszaru, która weźmie udział w XII Sztafecie Pamięci „Łowczówek – Zakliczyn” podczas Narodowego Święta Niepodległości w ramach Zakliczyńskiego Festiwalu Niepodległości. Węgrzy pojawią się w Zakliczynie już niebawem, bo 8 listopada wieczorem (mieszkać będą w Gospodarstwie Agroturystycznym „Lanckoronka” Anny Różak). Warto wspomnieć, że jeśli u nas samorządowa kampania wyborcza jest w pełnym toku, to na Węgrzech rok 2014 też stał pod znakiem wyborów samorządowych, ale tam wybory odbyły się w październiku i Bratankowie wybrali już swoje lokalne władze. Miło mi poinformować, że rządząca miastem od ponad 20 lat pani doktor ekonomii Márta Czeglédi nie miała konkurencji i nadal będzie rządzić w Jászfényszaru, tym razem przez następne 5 lat (w wyniku zmian w węgierskim kodeksie wyborczym wydłużono tam kadencję – p. K.D.). Niskiego wzrostu, ale energiczna i charyzmatyczna Pani Burmistrz jest synonimem sukcesu gospodarczego i społecznego niewielkiego, sześciotysięcznego miasta położonego na Nizinie Węgierskiej na skraju Puszty. Jászfényszaru podobnie jak Zakliczyn ongiś było miastem, potem prawa miejskie straciło by je ponownie odzyskać w 1993 roku.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.